Nej till Wibax klorfabrik i Skelleftehamn

Wibaxe.jpgTransportföretaget Wibax från Piteå planerar att bygga en fabriksanläggning i oljehamnen i Skelleftehamn för att, som de anger, tillverka vattenreningskemikalier. Dock är vattenreningskemikalier inte huvudprodukt, utan huvudsaktligen andra kemikalier kommer att tillverkas. Anmärkningsvärt är att basen i produktionskedjan är en så kallad kloralkaliprocess där vätgas och klorgas tillverkas genom elektrolys. Båda dessa produkter innebär risker för omgivningen. Vätet, för att det i blandning med luftens syre kan bilda s.k. knallgas och ge våldsamma explosioner. Klorgasen är giftig och ökänd som stridsgas i första världskriget.

I ett andra processsteg kommer vätgas och klorgas att reagera med varandra och bilda saltsyra. Saltsyra är frätande och tillverkningen innebär stora risker då processavvikelser kan innebära kraftiga explosioner av så kallad klorknallgas, som är en explosiv blandning av vätgas och klorgas. Det finns rapporter om sådana explosioner, även om att saltsyratankar exploderat. Med tanke på explosionsriskerna är det anmärkningsvärt att anläggningen avses placeras omgiven av oljecisterner. Dessutom blir avståndet mellan anläggningen och närmaste bostäder bara 1200 meter, 650 meter till fritidshus och flera företag på 700 meters avstånd.

I tillägg till ovan nämnda risker tillkommer att Wibax, som transportföretag, inte innhar det kunnande och den erfarenhet som behövs för att bedriva en sådan farliga verksamhet.

Skellefteå Kommun äger marken inom hamnområdet där denna för oss vådliga anläggning planeras byggas.

 

Vi motsätter oss en klorfabrik i Skelleftehamn och kräver att Skellefteå Kommun använder sig av sin rätt som markägare för att avstyra projektet.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Erik Solbu kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...