Årets mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Hjälp oss att behålla Åsundagården.

Beslut om att Åsundagårdens omvårdnadsboende ska läggas ner har tagits. Hjälp oss personal, kockar, våra äldre samt anhöriga att få behålla sina jobb, hem och trygghet.Åsundagården är beläget på landsbygden och det vill vi bevara. Åsundagården har omvårdnadsboende, hemtjänst, korttidsboende samt lägenheter för parboende och möjlighet att ta med husdjur vilket många verksamheter inte erbjuder. Tveka inte att höra av er i PM vid frågor. Tack för allas engagemang och hjälp!

Skapad: 2021-02-02 Statistik

Vi behöver en ny affärsbyggnad på Brännö!

Till Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun, Brännö Handels ägare och personal går på knäna i den nuvarande lokalen som har blivit alltför trång med en växande befolkning och ett ökande antal turister alla tider på året. Länsstyrelsen motsätter sig den nuvarande byggnadsplanen för en ny affär med motiveringen att den förutom en affärsbyggnad innehåller bostäder och lokaler för andra verksamheter. Vi Brännöbor och andra konsumenter till Brännö Handel ser en ny affärsbyggnad som ett verkligt akut beho

Skapad: 2021-08-17 Statistik

Stoppa utvisningen av Hassan och hans familj

Stoppa utvisningen av Hassan och hans familj. Hassan har varit i Sverige och Billingsfors i drygt 11 år Hassan är en kämpe som gör allt för sin familj ska leva ett gott liv i Billingsfors. Hans barn vet inget annat än svenskskola älsta barnet har börjat i klass 6 på Bengtsgården  hennes lillasyster har börjat 1:a klass på Ekhagsskolan. Att bryta upp dessa barn som inget annat vet än svenskskola till något helt annat i Armenien. De är helt oacceptabelt. Var är barnkoventionen i detta ärende. Hans

Skapad: 2021-09-03 Statistik

Rädda Gyaskogen från Höghastighetsbanan!

Gyaskogen är Stehags främsta rekreationsplats och ett av kommunens mest välbesökta naturområden, med vandringsslingor och kommunens enda elljusspår. Skogen utnyttjas av såväl skola och förskolor som idrottsföreningar och är en viktig anledning för många att flytta till och att bo kvar i samhället. Två av de planerade korridorerna för höghastighetsbanan skär rakt genom Gyaskogen med stora permanenta skador som gör vistelse omöjlig eller obehaglig i större delen av skogen. Vi vill att kommunens po

Skapad: 2021-02-13 Statistik

Bemanna en jourtelefon till Uppsalas akutpsykiatri - rädda liv

I stunden före ett självmord är många ambivalenta. Ett samtal kan vända tankarna på att ta sitt liv. Vid svår ångest med självmordstankar är samtalet en viktig del för att dämpa symtomen, till skillnad mot vid somatiska sjukdomar. Att jämföra den medicinska akuten med psykiatrins akut blir inte rätt. Precis som den medicinska akuten är utrustad med avancerade instrument för att undersöka och sedan ge rätt behandling måste den psykiatriska akuten vara utrustad med personal som i samtal, antingen

Skapad: 2021-03-01 Statistik

Namninsamling för folkomröstning om detaljplan Tånga Gränd

I tidigare översikts- och detaljplaner för Västra Tångahed från 1998 var området, nu kallat Tånga Gränd, inte aktuellt för exploatering utan planlagt som skog. Sedan dess har antalet boende i närområdet ökat avsevärt och skolor och förskolor har tillkommit. Behovet av grönområden för lek och rekreation har blivit betydligt större. Det närliggande naturreservatet används till stor del som betesmark och saknar träd. Det kan därför inte betraktas som lämpligt för lek och rekreation. Den skogbevuxna

Skapad: 2021-04-05 Statistik

Rädda ambulansen på Ven!

Vi som skriver under detta uttrycker som vår ståndpunkt att Ven och dess befolkning är berättigade till en på ön baserad ambulans med tillhörande akutsjuksköterska. Vi kräver vidare att Region Skåne omedelbart river upp beslutet att beröva Vens befolkning tillgången till akutsjukvård, samt att Region Skåne skyndsamt säkerställer att Vens befolkning (och alla hundratusentals tillresta varje år) fortsatt ska ha tillgång till akutsjukvård på lika villkor som medborgare på fastlandet. Vi som underte

Skapad: 2021-04-29 Statistik

Kom igen Borås Stad: Satsa mer på skolan!

Höstterminen har precis startat, och många barn och unga går tillbaka till skolan med pirr i magen. Vi föräldrar har också pirr i magen, efter vårens nedskärningar. I höst möter våra barn färre speciallärare, färre elevassistenter, färre lärare i svenska som andraspråk och färre vuxna på fritids. De barn som går i skolan idag, får helt enkelt sota för att det behövs byggas nya skolor, för att lokal- och IT-kostnader äter upp grundskolans pengar. Snart beslutar Borås Stads politiker om budgeten f

Skapad: 2021-08-22 Statistik

Vi vill ha Handelsbanken i Kilafors kvar!

Det har kommit beslut om nedläggning av Handelsbanken Kilafors. Ett förödande besked för Kilafors med omkringliggande bygder. Ett förödande besked för landsbygden. Ett förödande besked för bankens många trogna kunder. Vi känner stor sorg och vill göra allt i vår makt för att behålla vår bank och den viktiga samhällsservice som den innebär för hela vår bygd. Vill du att banken ska leva vidare? Hjälp oss att samla ihop röster för detta genom att skriva på denna namninsamling. När du skrivit på kom

Skapad: 2021-02-11 Statistik

Protest mot ytterligare nedskärningar!

Inför 2022 kan utbildningsnämnden bli tvungna att göra ytterligare besparingar på 6,2 mnkr. Det innebär ungefär 17,6 tjänster som ska bort.  Konsekvensen av det, för att nämna några faktorer: fler barn och elever per pedagog, lägre personaltäthet ökad arbetsbelastningpsykosocial ohälsa pga stress och otillräcklighet  särskilt stöd/extra anpassningar/ledning och stimulans för elever uteblir vilket riskerar att elever inte når målen i ett eller fler ämnen (ca 30 % av en klass) ökning av hot &

Skapad: 2021-09-24 Statistik