Bevara Vemyra Behandlingshem i Sollefteå

Till alla medborgare och beslutsfattare  

Vi, personalen på Vemyra behandlingshem i Sollefteå, står inför ett allvarligt hot mot vår arbetsplats. Statens institutionsstyrelse (SiS) har meddelat att Vemyra riskerar att avvecklas, ett beslut som kommer att påverka oss alla – både anställda och hela Sollefteå kommun.  

Ett av argumenten för nedläggningen är att Försvarsmakten (FM) ska etablera sin verksamhet i närheten. Detta känns både tunt och ogrundat. Vemyra och FM har samexisterat utan problem i många år, även när två regementen var verksamma i Sollefteå. Varför skulle detta vara ett problem nu?  

Vemyra har en lång historia sedan 1939, där vi har hjälpt otaliga ungdomar att hitta en bättre väg i livet. År 2000 blev en av våra avdelningar utnämnd till den bästa inom myndigheten. Andra institutioner har besökt oss för att lära sig av vårt arbete och framgångar.  

Vi anpassar oss ständigt efter samhällets förändringar och myndighetens riktlinjer, och arbetar alltid med hjärta och själ. Vården för ungdomarna som kommer till SiS är ett livsviktigt uppdrag. Och i dagsläget när köerna dessutom är långa där alltför många ungdomar fortsätter utsätta sig för risker ute i samhället innan en plats blir ledig. Det klingar dåligt med förslaget om att avveckla vår härliga arbetsplats Vemyra.  

För tre månader sedan fick vi beskedet att vi skulle byta målgrupp och börja arbeta med pojkar istället för flickor. Detta skapade stor oro bland både personal och de flickor vi arbetade med. Flickor som bröt ihop i tårar och rädsla över var någonstans de skulle hamna efter flytten från oss. Rädslan att börja om, var någonstans det blir, med vilka och hur det skulle gå för dessa flickor. Många av dem var rädda för att backa i sin utveckling de gjort under tiden hos oss. När de måste börja om på ett nytt ställe. Flytta från tryggheten hos oss för vissa av dem. Att bygga förtroende och relationer med ungdomarna tar tid, och att plötsligt flytta dem orsakar stor skada.  

Nu står vi inför hotet att hela Vemyra ska avvecklas, vilket innebär att över 100 personer blir arbetslösa och hundratals familjer påverkas. Denna oro och ångest är enorm hos oss alla anställda.  

Vemyra är mer än bara en arbetsplats – vi är en familj. Vi tar hand om varandra och våra ungdomar, och vårt arbete gör verklig skillnad. Många tidigare ungdomar hör av sig för att berätta hur vi hjälpt dem att förändra sina liv. Vår familj behöver nu allt stöd vi kan få.  

Att avveckla Vemyra skulle inte bara drabba de anställda, utan hela Sollefteå kommun. Vi handlar lokalt och stödjer det lokala näringslivet. En nedläggning skulle få stora negativa konsekvenser för företagsnäringen samt föreningslivet som de anställdas familjer är engagerade i men även föreningar som Vemyra anlitar för olika aktiviteter för både ungdomar men även personalen.  

Vi vill visa att Vemyra behövs, inte bara för att vi ska ha arbete, utan för ungdomarnas skull. Vår geografiska placering i Sverige är strategisk, långt från storstädernas risker, där ungdomarna kan få en nystart i en tryggare miljö.  

Vi hoppas att myndigheten reviderar detta förslag och låter Vemyra fortsätta sin viktiga verksamhet i Sollefteå. Vi ber nu om ditt stöd – skriv under vår namninsamling och hjälp oss att bevara vår arbetsplats och fortsatt ge hopp och trygghet till ungdomarna.  

Tack för ditt stöd.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Susanne Nordén kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...