Bevara Iljansbodaskolan som F-6 !

Screenshot_2024-05-01_at_18.07_.04_.pngTill föräldrar och vårdnadshavare på Iljansbodaskolan, Kolarängen och Almarevägens förskola. 

Vi vill med denna namninsamling uppmana Barn- och Ungdsomsnämnden att bordlägga, det vill säga skjuta upp det nya förslaget från skolledningen att göra Iljansbodaskolan till en F-4 plus anpassad grundskola.

Vi kräver att skolledningen tar ansvar och utreder de långsiktiga fördelarna det skulle innebära att behålla Iljansbodaskolan som en F-6 skola, ett beslut som togs för knappt två år sedan av Barn- och Ungdomsnämnden.

Omfattande investeringar och renoveringar har gjorts på skolan och den står nu redo inför HT24 med nya slöjd- och hemkunskapslokaler för att välkomna elever upp till årskurs 6. 

Förslaget är kortsiktigt och brister i hänsyn och omtanke till elevernas välbefinnande och trygghet. Går förslaget igenom blir det fastslaget att Iljansbodaskolans elever alltid kommer tvingas att splittras, genomgå lärarbyte och förflyttas till Kolarängsskolan i åk 5.
Våra barn blir utfyllnad i de befintliga klasserna där det blir ett elevtapp till de privata aktörerna.

Barnen på Kolarängsskolan påverkas också av den bristfälliga planeringen/visionen som resulterar i att deras klasser måste fyllas på med elever från andra skolor, vilket stör deras utbildningsgång och skapar oreda i deras lärandemiljö.

Vi ser en stor fördel i dagens rådande samhälle med mindre enheter där det finns större insyn i gränslandet skola och samhälle.

Därför uppmanar vi Er att skriva under, för att vinna tid så att förslaget kan utredas ytterligare. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Föräldrar med barn på Iljansbodaskolan och Almarevägens förskola genom:

Johanna Tüll Hollander, Sandra Karlsson, Nina Dahlström, Victoria Rosell och Jennie Evaldsson

 

Bakgrundsdokument som barn och ungdsomsnämndens protokoll, brev till kommun fullmäktige, info till föräldrar et cetera finns här:

https://www.dropbox.com/scl/fo/tvusipmsvjd7iukeqrwt4/AFIrzwzfmtx2vvD0GQS1vuQ?rlkey=3qjyq55xbdbru4w5hv0mw90e3&st=zgf6hd8i&dl=0 


Iljansbodaskolan F-6    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Iljansbodaskolan F-6 kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...