Nej till detaljplanen för kvarteret Ubbo

Ubbo.pngVi motsätter oss förslaget på ny detaljplan för kvarteret Ubbo, som tillåter att nya dåligt anpassade byggnader uppförs i ett av Sveriges viktigaste kulturområden.

Kvarteret utgör det historiska hjärtat för det akademiska och kyrkliga Uppsala och är skyddat som ett riksintresse. Platsen i sig är dessutom skyddad av en lång rad lagar och förordningar, bland annat plan- och bygglagens skydd mot förvanskning av både byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Därutöver tillkommer även skyddet i kommunens innerstadsstrategi (2016) och översiktsplan om förbud mot att förvanska kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer samt om att förändringar i befintlig bebyggelse alltid ska ha sin utgångspunkt i platsen.

Det nuvarande förslaget till detaljplan tillåter ingrepp i den känsliga historiska miljlön som kommer att bryta upp och förfula den, på ett oacceptabelt sätt. Därför bör förslaget underkännas och arbetas om, så att området kan utvecklas med betydligt större hänsyn till den befintliga miljön.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Karl Holdar lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...