NEJ till vindkraftindustri Orsa finnmark!

Jag är markägare eller jagar/fiskar/vistas ofta i Orsa finnmark men saknar rösträtt i Orsa kommun. 

Jag vill INTE att det ska etableras vindkraftsindustri i Orsa finnmark!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Stefan Beronius lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte denna information på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...