Behåll kyrkogårdspersonalen i Sigtuna församling!

Våra kyrkogårdar!

I modern tid har Sigtuna församling, Sveriges troligtvis äldsta fortfarande levande kristna församling, alltid haft egen kyrkogårdspersonal. Tillsammans med Sigtunaborna har personalen omsorgsfullt, med kärlek och respekt, vårdat våra nära och käras sista vilorum vid Mariakyrkan och Haga kyrka.

En del av befolkningen!

Sigtuna församlings kyrkogårdar är lika rotade i Sigtuna som plats, som i oss som bor här. Här har vi vår släkt och här vill vi själva bli begravda.

Vad är det som händer?

Nu har majoriteten i Sigtuna församlings kyrkoråd (POSK och Socialdemokraterna) bestämt att all personal i kyrkogårdsverksamheten ska sägas upp, och det med kort varsel - per den 1 april!

Varför? Man säger att det gynnar församlingen att leja ut verksamheten i stället.

Vad tycker vi?

Vi röstade emot detta i kyrkorådet! Vi ser inte på vilket sätt detta kommer att gynna församlingen utan tvärtom tror vi att det kommer att missgynna församlingen!

Hur då undrar ni? 

När vi går och besöker våra nära och käras gravplatser på kyrkogården vill vi först och främst att det ska vara en vacker och välhållen plats men vi vill också känna en förankring. Vi vill se bekanta ansikten som arbetar på platsen och vi vill kunna prata med anställda, chefer och förtroendevalda om det är något som vi tycker är dåligt. Vi vill även ge en blomma eller annan tacksamhetsgest till personalen när vi tycker att man gör ett utomordentligt arbete. 

Vi tycker att kyrkogårdspersonalen i Sigtuna församling gör ett utomordentligt arbete!

Blir vi av med personalen är det vår bestämda uppfattning att kyrkogårdarna ej kommer att vara lika välhållna, ansiktena inte är lika bekanta och möjligheterna för oss att påverka skötseln av våra nära och käras sista vilorum inte lika direkta. Det lokala inflytandet och den lokala förankringen för oss Sigtunabor försvinner.  

Risken är även stor att det försvårar våra möjligheter till att boka begravningar och ordna med gravplatser om ingen i församlingen är expert på våra kyrkogårdar.

Vad vill vi i stället?

Vi vill att Sveriges äldsta fortfarande levande kristna församling ska fortsätta att vara en vital församling som har både egen personal och egna lokaler och som med sin verksamhet kan hjälpa och stötta alla oss som bor i Sigtuna, i glädje och i sorg.

 Skriv på!

Skriv på det här uppropet om ni tycker som oss att Sigtuna församling ska fortsätta att ha egen kyrkogårdspersonal!

 Tack för ert stöd!

 


Borgerligt Alternativ i Sigtuna församling (www.borgerligtalternativ.nu) gm Carolina Muskus    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Borgerligt Alternativ i Sigtuna församling (www.borgerligtalternativ.nu) gm Carolina Muskus lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...