Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Tre barn hotas av utvisning och skiljas från sin pappa!

En ung pakistansk kvinna, låt oss kalla henne Sara, kom 2011 till Sverige, med anknytning till sin pakistanske man Alex som hade arbetstillstånd här. De hade 3 små barn. Alex försvann 2012 oväntat till Pakistan där han utan Saras vetskap hade gift sig med en annan kvinna, något som är tillåtet där. 2015 återvände han till Sverige, genom sin anknytning till Sara, som då hade arbetstillstånd. Han skaffade snabbt ett nytt arbete, begärde skilsmässa, tog hit sin nya fru och deras barn. Alex och hans

Skapad: 2021-11-22 Statistik

Inga skåp på fjärde våningen!!!!

Det borde vara otillåtet att ha skåp på fjärde våningen! Dålig start med morgonen med 8 trappor upp. Man har nästan aldrig några lektioner där och det tar bara energi att ta sig upp där. Energi som behövs till lektioner! SKRIV UNDER!  

Skapad: 2021-09-07 Statistik

Övervaka våra lekplatser

Mot bakgrund av ständig skadegörelse av de miljöer som är skapade för Malmös yngsta medborgare, t ex lekplatser och plaskdammar anser vi att något måste göras. Vi har nu bevittnat flera bränder, glaskrossning och annan vandalisering av miljöer som är tänkt att vara tryggade för våra barn. Vi som föräldrar och invånare i Malmö stad är innerligt trötta på denna utveckling och föreslår nu att våra lekplatser blir kameraövervakade. Det är en utveckling som ingen egentligen önskar skulle behövas, men

Skapad: 2021-07-01 Statistik

Bevara linje 100 och 300.

Vi är många som pendlar till och från Skanör/Falsterbo/Höllviken från Malmö och Trelleborg. I och med den nya tidtabellen på helger, försvåras våra resor till och från arbetet. Att resa kollektivt är för många det enda alternativet och dessutom det mest miljövänliga, men i och med att avgångar flyttats fram 10 minuter innebär det för en stor grupp att istället för att ha 10-25 minuter på sig efter avslutat pass till buss mot Malmö, till över 60 minuters väntan. Helt oacceptabelt. Vi kräver att S

Skapad: 2021-12-12 Statistik

Liseberg - ta inte bort Virvelvinden!

Virvelvinden är en kär åkattraktion för många! Väldigt många både barn och gamla vill behålla den! Allt på Liseberg behöver inte vara nytt och flashigt. Behåll något från Lisebergs historia. Vi är många som växt upp med Liseberg tappar sin själ om ni tar bort allt det gamla.    Låt oss få behålla var favorit!

Skapad: 2021-09-23 Statistik

Behålla Anna Trolin som svensklärare

Anna Trolin har nu undervisat för Tein19 under två hela läsår och hon har under denna tid hjälpt klassen att uppnå bästa möjliga resultat i kurserna Svenska 1 och Svenska 2. Nu så riskerar vi att förlora Anna som lärare inför årskurs 3 vilket riskerar att negativt påverka hela klassen betygsmässigt. Anna är en pedagogisk och hjälpsam lärare som har en unik förmåga att se potential och stödbehov hos varje elev. Vi vill ha henne kvar under vår sista tid på Östra gymnasiet. Här kan du som elev elle

Skapad: 2021-08-17 Statistik

Stoppa fjärrvärmeledningen nära Allmänninge By

Gävle Energi tillsammans med Sandviken Energi vill sammankoppla fjärrvärmenäten för miljöns skull. Detta innebär, som förslaget är nu, att grävning kommer att ske 60 meter upp i skogen från sista husen i byn. Dessa skogar används av många som promenad- och ridskogar samt mycket annat. Det kommer även att bli byggtrafik och grävning under lång tid som stör lugnet i byn. Med denna namninsamling vill vi få projektledarna att tänka om och dra ledningen på annan plats, där påverkan för byn blir så lå

Skapad: 2021-07-05 Statistik

VI ANKLAGAR! – STOPPA MARKNADSSKOLAN OCH AKTIEBOLAGENS VINSTUTTAG – NU!

Sverige är det enda land i världen där man gjort det lagligt för aktiebolag att starta skolor och plocka ut miljonvinster från skattemedel, utan några begränsningar. Detta trots att det bland befolkningen finns ett brett och starkt stöd för att stoppa eller begränsa vinster inom välfärden. Det här är inte en höger- eller vänsterfråga. Bara förra året gjorde de börsnoterade friskolekoncernerna en vinst på 639 miljoner kronor. Det här är pengar som skulle gått till våra barn. Aktiebolagsskolor, me

Skapad: 2020-11-24 Statistik

Stoppa utvisandet av min sjuka mormor Laya!

Jag och min familj har bott i Sverige sedan 2010. Vi alla i familjen har uppehållstillstånd och några av oss har dessutom ett svensk medborgarskap. Efter att min mamma och hennes syskon flyttat blev min mormor ensam kvar i Iran. Men 2016 så bestämde vi i familjen att hon skulle flytta hit så att vi skulle kunna hjälpas åt att ta hand om henne.    Min mormor, Laya 66 år, lider av diabetes, hjärtsjukdom och en begynnande demens. Trots denna komplicerade sjukdomsbild så har migrationsverket bestämt

Skapad: 2021-11-16 Statistik

Nej till muddring och sprängning i Idefjorden!

Jag skriver under för jag anser att det är fel att muddra och spränga i Idefjorden, vilket riskerar att leda till försämrad vattenkvalitet och minskat biologiskt liv i fjorden. Företaget Nexans i Halden, Norge vill spränga och muddra i Idefjorden, en naturlig gräns mellan Sverige och Norge och en av Sveriges två tröskelfjordar. Haldens kommune, Viken fylke samt Statsförvalteren i Oslo har gett Nexans klartecken att muddra.  I drygt 100 år har industriverksamhet i Haldenområdet utan rening dumpa

Skapad: 2021-11-10 Statistik