Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Vi som vill ha en pumptrackbana i Skara.

Ni skriver under på att ni önskar en pumptrackbana till våra barn i Skara.När vi kommit en bit på vägen så lämnas listan till beslutsfattare i kommunen.

Skapad: 2021-05-08

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 63 63
Förra månaden 62 62

Bergegårdens framtid

Jag vill sprida det missnöje som vi känner som bor i Stugubygden över att inte fler platser få finns på Bergegårde så våra nära och kära kan få bo kvar i sin egen hembygd! Jag vill verka för det tidigare beslut som vi blev lovade att Bergegården skulle renoveras och fler platser skulle sättas till! Håller ni med och vill skapa opinion samt påverka alla våra politiker som sitter å beslutar! Det är upp till oss!! Skriv då under! Tack för att du läst! Ingela /ordförande i Stugubygdens framtid

Skapad: 2021-03-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 143 143
Förra månaden 61 61

Nu gör jag uppror!

NU GÖR JAG UPPROR! Jag som skriver detta heter Weronica Becker och har hjälp från hemtjänsten i Klippans kommun, med olika insatser. Nu känner jag mig så frustrerad och ledsen över alla omändringar som sker i min vardag! Jag upplever att de som bestämmer, bestämmer hur mitt liv skall se ut och det gör mig besviken! Jag önskar att vi som är beroende av denna tjänst skall få känna oss trygga och att VI behöver få ha rutiner i vår vardag. Jag har beslutat mig för att gå ut offentligt i tidningen oc

Skapad: 2021-05-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 69 68
Förra månaden 59 58

Dalenkurvan

UPPROP Angående väg nr. 568, Boxholm - Blåvik. Blåvik är i dag en kraftigt expanderande bygd och måste ha ett väl fungerande vägsystem. Vi hemställer att Trafikverket snarast rätar vägen vid ifrågavarande plats och bygger en ny sträckning enligt vårt förslag (se bifogad karta). Markägaren, Boxholms Skogar, är villig att upplåta mark. Två kurvor försvinner och därmed minskar risken för olyckor, samtidigt som vägen blir ca 180 meter kortare.Hoppas Du vill stödja uppro

Skapad: 2021-05-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 81 80
Förra månaden 59 59

NEJ TILL NY PANDEMILAG

Socialdepartementet föreslår en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19 Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 mars 2021 och upphöra att gälla vid utgången av mars 2022. Förslaget innebär: Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning, ska begränsningar kunna införas avseende följande verksamheter och platser: allmänna sammankomster och offentliga tillställningar platser för fritids- eller kulturverksamhet handelsplatser kollektivtrafik och

Skapad: 2020-12-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 54 53
Förra månaden 54 53

Till svenska staten: Fördöm den israeliska regimens bombning av Gazaremsan och vidta åtgärder!

Den 30:e oktober 2014 var Sverige den första medlemsstaten i Europeiska Unionen att erkänna staten Palestina. Den 10:e februari 2015 öppnades den Palestinska ambassaden i Stockholm, i samband med ett officiellt besök av den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. Därtill har Sverige deltagit i de internationella ansatserna till att lösa upp den illegala militära ockupationen av palestinsk mark. Nu pågår det en ny massaker i Gazaremsan. Detta utöver den långvariga blockaden av området som nu dessu

Skapad: 2021-05-20

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 52 51
Förra månaden 52 51

Sätt stopp för projekt Sjödalsbacken

SÄTT STOPP FÖR 'PROJEKT SJÖDALSBACKEN' TÄTBEBYGGELSE.   Huddinge kommun (HK) står i begrepp att låta bygga tre höghus (14-16 våningar) på skogsområdet vid Sjödalsbacken. I nya detaljplanen kallas det "Projekt Sjödalsbacken" och avser byggnation av 220 nya bostäder, parkeringsplatser samt ny förskola. Vi kräver att projektet läggs ned av bland annat följande skäl: HK gav 1986 Stockholms läns museum uppdraget att inventera kulturhistoriska områden. Detta tilltänkta byggområde är sedan dess rödklas

Skapad: 2021-04-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 279 278
Förra månaden 52 52

Lekplats i Stigen

Vi är en grupp på fem personer som driver projekt om att få till en lekplats i Stigen. Syftet är att öka gemenskapen för barn och föräldrar i Stigen. För att ha ett underlag som visar att det finns ett intresse går vi nu ut med en namninsamling som kan styrka att det finns ett stort intresse av en lekplats.   Vill du/ni ha en lekplats i Stigen där våra barn kan leka och hitta nya vänner skriv under här i så fall.   Tack! /lekplats gruppen i Stigen 

Skapad: 2021-05-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 51 51
Förra månaden 51 51

Fältare i Stenungsund NU!

Stenungsunds kommun är inte på något sätt värsta kommunen i landet men vi har många ungdomar som behöver trygga förebilder ute på stan. Mitt förslag är fältare som är i yngre medelåldern och har en möjlighet att få förtroende hos ungdomarna på ett annat sätt, likt storasyskon. De ska naturligtvis vara vuxna ansvarstagande människor men det måste också vara några ungdomarna kan relatera till! Här måste personlighet och förmåga gå före CV. Det bör finnas en jourtelefon och tid att bygga upp ett fö

Skapad: 2020-09-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 241 241
Förra månaden 50 50

Önskan om att återinföra containrar för vår- och höstrensning för Finnvedsbostäders hyresgäster på Vråen 3-4.

I år bestämde Finnvedsbostäder att de inte skulle komma att ställa ut containrar för hyresgästernas vår- och höstrensning. Man motiverade detta med att man på Finnvedsbostäder arbetar för att minska klimatpåverkan vilket då skulle göras genom att hyresgästerna själva skulle åka till de återvinningscentraler (ÅVC) som finns i Värnamo kommun. Finnvedsbostäder menar att man inte kan säkerställa att miljöfarligt avfall hamnar på rätt plats då man har obevakade containrar. Hyresgästföreningen Vråen 3

Skapad: 2021-05-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 49 49
Förra månaden 49 49