Nej till vindkraftparken Fifall/Ållebråta

Nej tack! Vi vill inte ha en stor vindkraftsindustri anlagd i Fifallaområdet i Valdemarsviks kommun.

Vi ska fortsätta vara en kommun där vi värnar om miljön, vacker natur och sköna strövområden. Där vi skyddar vår unika natur med allt från örnar till fladdermöss. Där man kan finna lugn, ro och unik tystnad nära Östersjön. Vi vill inte ha starkt blinkande vita lampor eller dånande ljud dygnet runt. Inte heller skadligt infraljud som man vet skadar folkhälsan och påverkar både vilda och tama djur.

Vi ska fortsätta marknadsföra vår kommun som ett vackert levande besöksmål, där djur och natur är i sitt naturliga tillstånd. Vi vill att människor ska söka sig hit och välja att bosätta sig här.

Skriv under om du håller med om att vi ska värna om Valdemarsvik som en levande ort. Under november 2023 lämnades en namnlista in i samband med att Samrådsyttrande skulle lämnas in, men vi fortsätter fylla på vår protest.

Skriv under om du håller med!


Heidi Bogren Vindkraft Valdemarsvik Nej Tack    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Heidi Bogren Vindkraft Valdemarsvik Nej Tack kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte ditt telefonnummer på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...