Rädda Svedjeskolan i Borås!

I ett plötsligt och panikartat förfarande vill Borås styrande politiker stänga Svedjeskolan i Borås, en mindre F-6 skola. Låt våra barns röster bli hörda! Låt inte vårt fria skolval vara till förgäves. Stoppa Svedjeskolan från nedläggning! Låt Grundskolenämnden i Borås neka beslut om avveckling och låta skolverksamheten leva vidare. Rädda den mindre skolan med fördelen att finnas i närområdet. Minst tre stadsdelar med omnejd nyttjar skolan. Låt politikerna ur ett hållbarhetsperspektiv noga se över innebörden och kostnaden av att bevara. Låt våra barn få bibehålla den trygghet de byggt upp ihop med fantastiska pedagoger. Låt inte ännu en byggnad under kommunens regi förfalla och stå tom på bekostnad av skattepengar. LÅT SVEDJESKOLAN LEVA! Skrivunder och deladeladela inlägget, Tack! 🙏🏼 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Agnes Karlsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...