Körkort - körtest på portugisiska / Carteira de Motorista - prova teórica em português

foto4.jpeg

Vi, undertecknade, vädjar till Trafikverket att inkludera portugisiska som ett alternativ språk för genomförandet av teoriprovet för körkort, behörighet B.


Inkluderingen av det portugisiska språket i körkortsprovet är inte bara i linje med den svenska värdegrunden för mångfald och social inkludering, utan kan också ha en positiv inverkan på den svenska ekonomin genom att underlätta tillgången till jobb som kräver körkort.


Under år 2023 identifierade sig 615 personer hos Trafikverket som portugisiska modersmålstalare, men blev ändå tvungna att genomföra provet på engelska, svenska eller spanska.

Det är värt att notera att portugisiska är ett officiellt språk inom Europeiska unionen, enligt bestämmelserna i Lissabonfördraget från 2007.


Enligt Statistikmyndighetens rapport från 2023 finns det 5512 medborgare från Moçambique och Angola registrerade i Sverige. I den brasilianska kontexten, enligt uppgifter från Brasiliens utrikesministerium och Migrationsverket, uppgår den brasilianska gemenskapen i Sverige till ungefär 22 000 personer, varav 73% är över 18 år och därmed berättigade till att skaffa körkort.

Den brasilianska gemenskapen utgör en betydande andel av den svenska befolkningen, och bristen på tillgång till körtestet på modersmålet kan leda till ytterligare svårigheter och utmaningar i körkortsprocessen.

Dessutom, med tanke på jubileumsfirandet av 200-åriga relationerna mellan Brasilien och Sverige samt värdegrunden såsom inkludering, mångfald och respekt för kultur och minoritetsspråk, skulle tillgången av körkortsprovet på portugisiska vara helt i linje med både den brasilianska gemenskapens och de svenska myndigheternas principer och mål.

Med hänsyn till ovanstående information och ämnets relevans för den portugisisktalande gemenskapen i Sverige är det tydligt att inkluderingen av det portugisiska språket som ett alternativ i Trafikverkets körkortsprov är en nödvändig och motiverad åtgärd.


Därför skriver vi under och rekommenderar att Trafikverket noggrant överväger och positivt beaktar den portugisisktalande gemenskapens och de brasilianska föreningars begäran om att inkludera portugisiska som ett alternativ i körkortsprovet för genomförandet av teoriprovet för behörighet B. Vi har även stöd av Brasiliens ambassad i Stockholm.

Denna åtgärd skulle inte bara tillgodose de specifika behoven hos portugisisktalande i Sverige, utan också främja lika tillgång, social integration och trafiksäkerhet för alla medborgare, oavsett deras språkliga bakgrund.

Projektansvariga:
Aurea Cardoso (entreprenör och vice-ordförande i föreningen ABRASSE) och
Rosana Månsson (skolledare och ordförande i föreningen Brasileiros em Dalarna)


MER INFORMATION PÅ PORTUGISISKA


Projektansvariga: Aurea Cardoso (entreprenör och vice-ordförande i föreningen ABRASSE) och Rosana Månsson (skolledare och ordförande i föreningen Brasileiros em Dalarna)    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Projektansvariga: Aurea Cardoso (entreprenör och vice-ordförande i föreningen ABRASSE) och Rosana Månsson (skolledare och ordförande i föreningen Brasileiros em Dalarna) kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...