UPPROP, hjälp till att få en Lagförändring angående hund som skadar annan hund i attack.

Det här är ett upprop till förändring!


Detta gäller ett problem som inte många känner till, hjälp till att göra våra röster hörda! Inget kan förändras om vi inte försöker!

Lagen om skadeståndsskyldighet när en hund skadar en annan individ, är i dagsläget lika för alla. Detta betyder att du som hundägare har allt ansvar, all skyldighet att stå för alla kostnader som din hund orsakat vid skada på annan individ. I många fall helt i sin ordning, men det finns ett undantag.

En hundägare som har sin hund kopplad och under kontroll, betraktas ALLTID som skyldig även om annan okopplad/okontrollerad hund attackerar. Förtydligat betyder det således att om den kopplade hunden och dess ägare försvarar sig i attacken och åsamkar skada på den attackerande hunden, så är du som hundägare alltid ensam skyldig att ersätta samtliga veterinärkostnader trots att din hund och du är oskyldiga.

Det här är en vansinnigt orättvis lag, som måste förändras! När sådan här situation uppstår finns absolut inget att göra, även om du gör allt så räcker det oftast inte. Det går sällan att värja sig mot en attackerande hund, om din hund inte är liten nog att lyfta upp. Men risken finns alltid att ni båda blir offer. Det går inte att värja sig mot lagen heller, den står fast i alla lägen.

Din hund får alltså inte försvara sig i nödvärn. Detta till trots att det är en inbyggd instinkt hos de flesta individer oavsett art, djur som människa att vilja försvara sig i hotfulla situationer. Även en liten hund som attackerar kan orsaka skada på större hundar. Risken är dock mycket stor att en mindre hund som attackerar en större kopplad hund, skadas väldigt svårt och i värsta fall avlider i en attack mot en större hund.

Här ska man helt acceptera att oansvariga hundägare får rätt, trots att man brister fullständigt i sin skyldighet enligt lagen om tillsyn av hundar och katter. En straffbar lag för den som inte har kontroll på sin hund, och i slutänden gäller detta alltså INTE!

Dessa lagar motsätter sig varandra, och straffar fel person i sak i just den här frågan.

Hjälp till att förändra, skriv under med ditt namn!
Tänk på att en oväntad situation kan ske när som helst, man kan inte lita på att alla hundägare tar sitt hundägande med samma ansvar som sig själv.

Du och din hund kan stå näst på tur, att bli hårdast drabbad! Det kan ske fortare än du tror.

All information om detta finns att läsa om, på jordbruksverkets hemsida. Läs där, och bestäm sen om du vill acceptera de kriterier som gäller idag... eller hjälpa till att förändra?

Jag är beredd att göra ALLT, försöka ALLT! Är DU?

/ Marie Hansson Peters

 


Marie Hansson Peters    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Marie Hansson Peters kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...