Rädda Näshulta, Gillberga, Hedlandet och Lövön

Vi, som skrivit under, vill uttrycka vår oro och motverka den pågående planen att uppföra gigantiska vindkraftverk på Stora Uvberget, vilket kommer påverka livet i bla Näshulta, Gillberga, Hedlandets naturreservat, Natura 2000-området Lövön och Hjälmaren. Det oroande är inte bara deras höjd på 290 meter och det intensiva, ständiga blinkande ljuset det medför, utan även konsekvenserna för fastigheternas värde i våra gemenskaper. Värdeminskningen av fastigheter i närheten av vindkraftverk har slagits fast av forskare vid KTH. Man ser tydliga effekter även på fastigheter 10km från verken. Privatpersoner i närheten av verken kommer att drabbas hårt ekonomiskt av denna etablering. 

Vårt mål är att skydda vår natur, det rika djurlivet, den unika kulturmiljön och samtidigt bevara det värde som våra fastigheter representerar för oss och våra grannar.

Planerna på vindkraftverken strider mot Boverkets riktlinjer och går emot kommunens egna landskapsanalys – som anger att platsen är direkt olämplig för vindkraftsetablering. Lövön, Hedlandet och Hjälmaren är viktiga friluftsmiljöer för Eskilstunaborna, bilden av Eskilstuna och turismen. Tystanden och stillheten kommer att försvinna för alltid.  Här finns flera rödlistade och skyddade arter. Vart ska de ta vägen om inte ens naturreservaten är fredade?

Genom att skriva under denna namninsamling visar du ditt engagemang för att stoppa de planerade vindkraftverken. De gigantiska verken på 290m – några av världens högsta och dubbelt så höga som de i Kafjärden – måste förses med hinderbelysning då de överstiger 150m. Himlen kommer att lysas upp av ett blinkade starkt vitt sken, varje sekund, året om, dag som natt. Detta bländande ljus sänker våra fastighetsvärden, vår livskvalitet och förstör några av Eskilstunas finaste rekreationsområden! Låt oss gemensamt försvara våra hem, vår mest värdefulla natur och säkerställa att Näshulta, Gillberga, Hedlandet och Lövön förblir attraktiva att vistas i och ekonomiskt stabila platser att bo på.

Sprid budskapet till vänner, familj och grannar så att vi tillsammans kan kämpa för att bevara vår närmiljö från dessa storskaliga vindkraftverk och det påträngande ljuset och bullret. Varje underskrift är ett viktigt steg mot att trygga våra hem, skydda unik natur- och kulturmiljö och bevara fastighetsvärden för framtida generationer!

Exempel på motsvarande vindkraftverk och dess ljuspåverkan:

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Jens Malmqvist kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...