Stoppa Arbogas solcellspark!

IMG_69721.jpegVi vill inte att skog, äng och åkermark ska ersättas av industrilandskap.

Ilmatar Solar AB planerar att bygga norra Europas största solcellsanläggning i Arboga, bland annat kring Högsjön, Jädersby, Godby och Åtorp. Storleken på området som ska exploateras och omvandlas till industrilandskap är 707 hektar, motsvarande ytan av över 1000 fotbollsplaner, eller lika stort som hela Arbogas tätort.

Åkermark och ängsmark försvinner, skogar skövlas och boende i området får upp till 6 meter höga solpaneler intill tomtgränsen. Djur och människors närmiljö i och omkring det enorma industriområdet kommer att påverkas negativt. Naturen och den biologiska mångfalden i området kommer att förändras för alltid, och de arter som idag lever på platsen kommer att tryckas undan. Kulturlandskapen som kännetecknar Arboga riskerar att fullständigt drunkna det enorma industrilandskapet.

Riskerna kopplade till exploateringen är överhängande. Exempel på risker är påverkan på vattnet i Högsjön och Arbogaån, översvämningar och erosion på grund av att stora ytor skogsmark ersätts av solpaneler samt elsäkerhetsrisker och bränder som kan starta i någon av de 1,1 miljoner solpanelerna eller batterilagret.

Om den gröna omställningen och den hållbara energiförsörjningen ska bli verklighet, måste hänsyn tas till natur, djur och närboende. Vi ber dig därför att skriva under denna namninsamling för att protestera mot projektet och för att bevara Arbogas unika natur- och kulturmiljö.

Vi vill med namninsamlingen visa vilken betydelse denna plats har för väldigt många människor och därmed hur fel vi tycker att omfattningen och valet av plats för projektet är. Namninsamlingen kommer att lämnas över till Arbogas kommunpolitiker, Länsstyrelsen i Västmanland, företaget Ilmatar Solar AB samt eventuellt till Mark- och miljödomstolen.

IMG_6973.jpeg


PERNILLA NÄSLUND    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att PERNILLA NÄSLUND kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...