2018 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Omförhandla "fritt sök" för mer likvärdig gymnasieskola i Skåne!

Gymnasieskolan i Lund har hamnat i en ohållbar situation, där de kommunala skolorna främst är tillgängliga för de mest högpresterande eleverna. Trots investeringar i ny gymnasieskola förväntas läget bli ännu värre kommande år på grund av ökande elevkullar. Situationen är en effekt av det samverkansavtal "Fritt sök" vari Lund och 36 andra kommuner i Skåne och Blekinge frivilligt deltar för att låta ungdomar söka gymnasieplats fritt inom hela området. Läs mer på vår Facebook grupp och i det brev

Skapad: 2018-05-31

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 754 743
2018 746 735

Rädda kulturen i Eksjö

Föreningen Teatertolvan i Eksjö har nåtts av beslutet att Fortifikationsverket/Försvarsmakten stoppar uthyrningen till externa partner av deras lokal Fritidsgården Ing2 i Eksjö. En lokal som under många år fungerat som en scen och samlingsplats för kulturen i staden.   Teatertolvan är mitt uppe i repetitionerna inför sin nästa musikal men ställs nu inför en enorm utmaning att överleva som kulturföreningar på landsbygden, då det inte finns några alternativ till motsvarande scener inom kommunen. K

Skapad: 2018-05-04

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 738 730
2018 738 730

Inga nazistiska valstugor

Nazistiska NMR (Nordiska motståndsrörelsen) har ansökt om att få hålla en valstuga i Bodens centrum.  NMR är ett hot mot alla som inte passar in i deras världsåskådning. Det är ett hån mot demokratin att tillåta en militant nazistisk organisation att stå med valstuga,  en organisation vars agenda är att krossa demokratin och mörda dem som är emot dem. Nu vill vi visa hur många som inte vill se en nazistisk valstuga i Boden.

Skapad: 2018-08-14

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 728 713
2018 726 711

Rädda Musikhuset!

Som de flesta vet så har det kommit fram som förslag om att Musikhuset (alltså Sjömanskyrkan) i Gävle skall läggas ut för försäljning. Detta vill vi förstås inte skall hända! Musikhuset måste finnas kvar för Gävle, den byggnaden och den allra viktigaste verksamheten och byggnaden inom kultur som Gävle har kvar som inte är idrott och hockey. Verksamheten har hjälpt många ungdommar och vuxna att hitta sitt rätta jag, sin grej. För vissa började deras riktiga liv här. Byggnaden har en själ, en själ

Skapad: 2018-09-27

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 733 719
2018 724 711

LÅT THOMAS STANNA!

1. Thomas Kama är en hederlig människa som har bott i Sverige i 8 år Han har sedan 2014 arbetat på en och samma arbetsplats och betalat skatt. Detta har han kombinerat med yttterligare ett jobb. Dessutom engagerar han sig ideellt i församlingsarbetet i en kyrka. 2. Den 15:e april fick han ett ett negativt besked på sin asylansökan samt en dom om att han behöver lämna landet inom två veckor. 3. Detta besked är bedrövande och förkastligt! Det finns personer som inte följer regler. Dem belönas av

Skapad: 2018-04-18

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 723 698
2018 723 698

Protest mot nedläggning av Tunets Bad&Sport hall.

Denna namninsamling skapades på initiativ gruppen "Rädda Tunets Bad&Sport" för att försöka stoppa nedläggningen av Tunets Bad&Sport hall. Gruppen har tagit del av besiktningsprotokoll och beslutsunderlag och även gjort en egen besiktning av anläggningen och funnit ett flertal felaktigheter och antaganden. Detta beslutsunderlag stod som grund för att driva igenom ett beslut i fritidsnämnden och framställde Tunets Bad&Sport som skrotfärdigt vilket den inte är.

Skapad: 2018-04-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 721 707
2018 721 707

NEJ till fiskodling med öppna kassar utanför Jakobstad

Nej till fiskodling med öppna kassar utanför Jakobstad Vi, undertecknade, vill härmed uttrycka vår djupa oro över Ekofish Ab:s planer på att etablera en fiskodling med öppna kassar utanför Jakobstad. Vi tar avstånd från att en storskalig verksamhet som har oanade konsekvenser för miljön tillåts. Eftersom ingen miljökonsekvensbedömning blir gjord så har vi inget tillförlitligt beslutsunderlag. Vi vill inte riskera vår närmiljö utan att veta vad vi ger oss in på och säger därför nej till fiskodlin

Skapad: 2018-11-04

Period Alla länder Finland
Hela tiden 1364 1209
2018 717 609

Vädjan till ärkebiskopen och biskoparna: Ta ställning för flyktingar i Sverige!

Undertecknare av denna vädjan är några som jobbar i Svenska kyrkan, andra kyrkotillhöriga, några tillhör andra religioner. Vi är vanliga medmänniskor. Några är direkt berörda flyktingar. Vi trodde aldrig att det, som nu sker i vårt land, över huvud taget skulle kunna ske. Vi kan inte kalla det något annat än systematisk förföljelse av apostater, konvertiter, ateister och HBTQ-personer från myndigheternas sida. Migrationsverket och Migrationsdomstolarna förefaller hela tiden ifrågasätta deras tro

Skapad: 2018-12-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 723 711
2018 716 704

Barn med autism skall få det stöd de behöver!

Namninsamling för Ung Autism         Barn med autism ska få det stöd de behöver!     Den ideella föreningen Ung Autism är en mötesplats för föräldrar till barn med autism. Vi tror på alla barns rätt till utveckling därför erbjuder vi kostnadsfritt professionellt stöd till föräldrar och barn.   Tusentals barn i Sverige lever med utmaningar relaterade till autism. En del av dem har redan en diagnos, andra inte. En autismdiagnos innebär att barnet har en funktionsnedsättning kopplat till socialt s

Skapad: 2018-10-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 756 745
2018 711 700

Låt Musik- och Kulturskolan i Skellefteå bedriva undervisning på ordinarie skoltid.

Mycket av den forskning som bedrivits angående musik i skolan pekar på många fördelar för elever som undervisas i olika instrument; bättre mullti-modal perceptionell förmåga, ökat långsiktslärande, ökade matematik-, läs- och skrivfärdigheter, förbättrad uppmärksamhet, uthållighet och förbättrat minne, bara för att nämna några. Det första som står i Skolverkets kursplan för musikämnet lyder:  "Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. [...] Den

Skapad: 2018-01-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 704 692
2018 704 692Facebook