Försvara Patricia Gualinga- talesperson för Sarayakufolk i Ecuador som hotats till liv!

Talesperson hos Sarayakufolket i Ecuadors Amazonas hotad till livet Sarayakufolket, ett urfolk i Ecuador, har under lång tid kämpat för rätten till sin mark. Patricia Gualinga Montalvo har hela tiden varit en del av denna kamp för regnskogen i Amazonas. Först som folklig kommunikatör, sedan som representant för kvinnoorganisationen i Sarayaku och som ansvarig för internationella relationer.

Det var i den senare rollen som Patricia var en av huvudtalarna i Earth Rights Conference i Sigtuna i april förra året. Den 5 januari i år attackerades Patricias bostad i staden Puyo, Ecuador med stenar och fönster krossades. Mannen som utförde dådet hotade henne till livet innan han flydde. Risken finns att attentatet är del av en större hotbild mot Sarayakufolket och försvarare av naturen som anses stå i vägen för exploatering av Amazonas.

Detta är inte en isolerad händelse utan en del av ett globalt mönster; under 2016 mördades fler än någonsin för sin kamp för naturen, Fyra människor varje vecka fick sätta livet till, många av dem tillhörande urfolk.

Händelserna har anmälts till polisen och solidariska röster hör nu av sig till Sarayaku och Patricia Gualinga för att ta avstånd från händelsen och erbjuda sitt stöd.

* Vi ber den svenska regeringen att höra av sig kring fallet och på så sätt visa att vi är många här som arbetar för respekt av de mänskliga rättigheter och för naturens rättigheter, och som vakar över Patricias och andra naturens försvarares liv och säkerhet.

* Vi ber den ecuatorianska regeringen att undersöka händelsen och ombesörja Patricia Gualingas och andra urfolksledares säkerhet.    

BAKGRUND: År 1989 började Sarayakufolket, ett urfolk i Ecuador med 1200 medlemmar, att kämpa. Från början gällde kampen markrättigheter. Från och med början av 2000-talet satte de även stopp för oljeföretag som ville tränga in i deras territorier. Sarayaku begärde att staten som gett företagen lov att exploatera olja, skulle skydda befolkningen istället för företagen. Efter många långa marscher till Quito, mobiliseringar och fysiskt motstånd mot oljeföretagens intrång i Sarayakuområdet lyckades man till slut få sitt fall skickat vidare till Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter. Kommissionen tog, efter många undersökningar, ställning för folket i Sarayaku och beordrade Ecuadors regering att tillfälligt avbryta exploateringarna och röja området från sprängmedel. Men de juridiska processerna fortsatte och Sarayaku-fallet skickades vidare till Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter (en motsvarighet till Europadomstolen). Den avgörande domstolsförhandlingen hölls år 2012 och Sarayakufolket fick rätt. Staten Ecuador dömdes att offentligt be om ursäkt och betala skadestånd till Sarayaku samt att utbilda statligt anställda i urfolkens rättigheter.     Naturens rättigheter i Sverige är ett nätverk av organisationer och individer som arbetar för ett samhälle där naturen har rättigheter. I nätverket ingår Latinamerikagrupperna, Lodyn, End Ecocide Sweden och Swedish Earth Rights Lawyers.

Patricia_Gualinga_i_Sigtuna.jpg http://www.naturensrattigheter.se/ http://www.earthrightsconference.org


Carmen Blanco Valer - Temagrupp Naturens Rättigheter Latinamerikagrupperna    Kontakta namninsamlingens skapare