Stoppa licensjakten på Sveriges björnar 2018

Vi anser att Licensjaktbeslutet försvårar upprätthållandet av björnstammens gynnsamma bevarandestatus i landet som helhet.

revolutionrov1.jpg

I 7 län som beslutat om licensjakt på björn är det sammanlagt nu 284 björnar som ska mördas!
Västernorrland(40) Jämtland(100), Västerbotten(28) Gävleborg(50), Dalarna(48), Norrbotten(16) & Värmland(2)!

Jakten får utföras från och med 21 augusti till och med 15 oktober 2018.

(Naturvårdsverket 2013/14 Rovdjursinventering björn visar att björnstammen i Sverige minskar, ISBN 978-91-620-8702-9 ) 
Referensvärdet för björnens populationsstorlek i Sverige är 1 400 individer, vilket är den nedre gränsen för att björnstammen ska ha gynnsam bevarandestatus. 

När så få björnar finns, som är spridda över hela landet och med tanke på den låga rörlighet björnarna har, är risken för genetisk utarmning högst påtaglig. 
Arten är enligt rödlistan nära hotad sedan 2015.

 https://artfakta.artdatabanken.se/?&s=björn&v=1

Vad som händer om en björnhona med årsungar skjuts finns vetenskapligt ingen forskning på.

Risken för minskad överlevnad och att beståndet minskar ännu mer blir ett påtagligt risktagande.
#revolutionrov #Stopextinction #ExposeTrophyhunting

36814396_341293593068851_1082715183207415808_n.jpg

Listan skickas till Karmenu Vellas Team, EU.
Berörda länsstyrelser + naturvårdsverket och miljödepartementet. 

Se även jaktkritikernas namnlista och skriv på. Tack
https://www.skrivunder.com/stoppa_bjornjakten_2018__skogen_brinner