Bättre väghållning i Råne älvdal, Norrbotten

Nu gör vi en kraftsamling och kräver bättre underhåll av våra vägar!

Vi fokuserar på sträckorna:

Boden–Degerselet–Gunnarsbyn-Mårdsel, Degerselet-Niemisel-Bjurå, Niemisel-Vouddas, Träskvägen (Gunnarsbyberget) samt vägen förbi Lassbyforsen.

Kravet på bättre väghållning kommer att överlämnas till Trafikverket. Namninsamlingen pågår till 12 november 2018.

Infrastruktur och vägar är grundläggande för Råneälvdalsbygdens utveckling. Flera vägar i området är i stort behov av att rustas upp. Det finns stora hål, stenar som är på väg upp genom asfalten och stora sprickor för att nämna några faror. På flera sträckor kör bilister i motsatt körfält då dessa sträckor är så pass dåliga så att detta tillämpas för att undgå värsta gropar och gupp. Detta gör vägen trafikfarlig. Om vi ska ha ett fungerande samhälle måste vägarna vara väl rustade både sommar- och vintertid. Underhållet får inte bli åsidosatt trots bygdens ringa befolkningsantal.  

Var med och påverka – skriv Ditt namn!


Råek i Gunnarsbyn    Kontakta namninsamlingens skapare