PROTESTERA MOT LICENSJAKTEN PÅ VÅRA RÖDLISTADE LODJUR

Länsstyrelser i sju län har tagit beslut om att 76 lodjur skall skjutas under licensjakten 2018!   Jakten får bedrivas från och med den 1 mars 2018 till och med den 15 april 2018. Denna jakt kommer att bedrivas under lodjurens parningsperiod, som börjar i slutet på februari och pågår under mars månad. Vid denna tid följs lodjurshonan fortfarande av sina årsungar, som fortfarande är beroende av sin mamma. I licensjaktbeslutet står det att man av "etiska" skäl skall skjuta ungarna före lodjursmamman, eftersom ungarna annars svälter ihjäl om mamman skjuts först. Under parningstiden är det också lätt för jägarna att lokalisera lodjuren då de lockar/ropar på varandra. Jakt under brunst strider mot artskydds-förordningen 4 §.   De jaktmetoder som tillåts är motordrivet fordon, högteknologiska vapen, Gps med andra ord - full krigsutrustning! Två jakthundar får förfölja ett (1) och samma lodjur Ofta försöker lodjuren vid livsfara rädda sig upp i träd, och där blir de ställda av hundarna och sedan skjutna. Fällor, är tillåtna och behöver endast vittjas två gånger per dygn - - ett djurplågeri utan dess like!   På toppen av detta ruskiga djurplågeri bjuds också utländska jägare in till licensjakten - dessa betalar för att delta som nöjesjägare, licensjakten är alltså också en trofèjakt på våra älskade lokatter! Lodjursskinn m.m är förbjudet att sälja, men Jordbruksverket kan göra undantag från förbudet genom ett CITES- intyg. Detta intyg gäller för handel inom EU, man förskräcks - det är alltså inte endast i Afrika det pågår troféjakt!

OBS! Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. 


Jaktkritikerna Margareta Sturemyr    Kontakta namninsamlingens skapare