2013 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Barn - svikna av Sverige! Upphöj FNs barnkonvention till lag!

Vi som skriver under denna namninsamling tycker att det är en RÄTTSSKANDAL hur Julia Mooney och framförallt hennes BARN har behandlats av det svenska rättssystemet! Vi vill att Sverige börjar ta hänsyn till BARNENS BÄSTA I RÄTTEN så att liknande tragiska fall kan undvikas i framtiden! Vi vill att Sverige ska UPPHÖJA FNs BARNKONVENTION TILL LAG, precis som de gjort i både Finland och Norge (2003). Just nu ligger det en motion i riksdagen om det här – tillsammans kan vi förändra Sverige till

Skapad: 2013-09-24 Statistik

Vi vill rädda Enliden stallet från att rivas

Hjälp oss tala om för Huddinge Kommun med de styrande att det inte är okey att medverka direkt eller indirekt till att sabotera ett väl fungerande föreningsliv. I detta fall, riva stall Enliden och ta död på en förening Huddinge Ridklubb med över 120 medlemmar. Medlemmarna som har byggt upp sin verksamhet genom kollektivt arbete och medmänniskors goda välvilja. Klubben har alltid varit öppen för alla som velat och verkat för barn och ungdomars utveckling och utbildning inom ridsporten och med de

Skapad: 2013-12-07 Statistik

DREVET MOT HANNA GABDAN bevisar hatet för mänskliga rättigheter.

Mer än en petition är en demonstration som visar stödet för Hanna Gabdans arbete och etiska position som kräver att hela samhällets sympatier och stöd visas här.

Skapad: 2013-10-02 Statistik

Stoppa avelsspärr på flerfärgade pudlar.

2013-09-11 Till Svenska Kennelklubben Centralstyrelse Annika Klang 163 85 Spånga     Vi skriver det har brevet med anledning av att Svenska pudelklubben vill sätta avelsspärr på flerfärgade pudlar. Vi är uppfödare, ägare och människor som helt enkelt bara tycker om de flerfärgade pudlarna och vill att de ska vara godkända. Vi känner att vi tillför något med våra vackra flerfärgade pudlar. De av oss som föder upp har lagt ner mycket tid och energi på att hitta lämpliga avelsdjur, och även säkrat

Skapad: 2013-09-11 Statistik

SATSA PÅ FRITIDSHEMMEN I SOLNA!

SATSA PÅ FRITIDSHEMMEN I SOLNA! Minska barngruppernas storlek. Höj "pengen" till fritidshemmen i Solna stad så att fler fritidspedagoger och barnskötare kan anställas. Anpassa fritidshemmens inne och utemiljö och åtgärda det som måste åtgärdas.  

Skapad: 2013-05-04 Statistik

Buss 55 Rädda våra hållplatser

Stadsbyggnadskontoret planerar att binda ihop Swedenborgsgatan och Grindsgatan samt dra fram en ny bussgata genom den västra delen av Rosenlundsparken på Södermalm. Det här betyder att den befintliga bussgatan längsmed Hallandsgatan försvinner och att busshållplatserna ÅSÖTORGET (bilden) och SIARGATAN dras in. Vi är många som åker med 55:an och vi vill behålla våra busshållplatser. Håller du med? Skriv under vår namninsamling! Stöd oss på Facebook: ”Ingen bilväg genom Rosenlundsparken!”

Skapad: 2013-03-24 Statistik

Visa 50-årsjubileumet av Doctor Who i Sverige

Den 23 november sker något historiskt. Doctor Who, en av världens största Sci-fi serier firar 50 år. Det kommer firas med ett jubileumsavsnitt som kommer sändas SAMTIDIGT i ungefär 80 länder. Miljontals fans världen över kommer med spänning sitta bänkade framför sin TV. Men inte vi fans här i Sverige, vi hamnar utanför, för att ingen svensk TV-kanal vill köpa in detta avsnitt.

Skapad: 2013-10-17 Statistik

Godkän dubbelgult anglag

Denna "Petition" är startad för att hjälpa till att få det dubbelgula anlagen godkända i rasen Nordsvensk Brukshäst, denna sida ska ersätta för Facebook gruppen "Vindus rätt som Nordsvensk" och ska istället för att bli en grupp vara enbart en namninsamling. Vill man följa Vindus på facebook finns hans egna sida Björkgårdens Vindus.Inom den Nordsvenska rasen blir dessa hästar med dubbelt gult anlag "diskriminerade" då de kastas ut till avd.2 där de delar plats med alla korsningar och jämnlika i f

Skapad: 2013-09-30 Statistik

Bevara Svartedalen

SKA VI BEVARA SVARTEDALEN ELLER SKA DET BLIETT INDUSTRIOMRÅDE? Svartedalensvildmarksområde är ett av de få orörda områden som fortfarande finns kvar iKungälvs kommun. Ett område med höga natur-kultur och friluftsvärden endast 30 km från Göteborg. Det är ennjutning och lisa för själen att vistas i denna vackra oas. Här råder tystnadsom snart är en akut- och bristvara och som vi människor så väl behöver för våråterhämtning och för vårt välbefinnande. Alla boende, invånare i både Kungälvsoch i Sten

Skapad: 2013-09-15 Statistik

Brorakan lagligt

Skriv på så vi kommer 1 steg närmre ett lagligt streetrace på gotland

Skapad: 2013-11-14 Statistik

NÄVA Kristinehamn

Vi kräver en närsjukvårdsavdelning (nya NäVA) på Kristinehamns sjukhus.   Opolitiska Opinionsgruppen för Närsjukvård

Skapad: 2013-10-03 Statistik

Skolan Tystnar och Bleknar.

"Kultur är framför allt föda och språngbräda för själen - men bidrar också till högre ekonomisk tillväxt i samhället." Kultur och idrotts minister Lena Adelsohn- Liljeroth "Att ställa krav i skolan är att bry sig"  Utbildningsminister Jan Björklund Att minska individuella valet från 300 till 200 poäng och bara ha meritpoäng för språk/matte/natur kurser är att tränga undan de estetiska ämnena framför allt på gymnasium som inte erbjuder estetiska program. Det finns ett tydligt samband mellan kul

Skapad: 2013-04-05 Statistik

Skydda våra barn från strålning och använd SLADD!

Vi vill ha säkra skolor/barnomsorg utan strålning. Använd SLADD till alla anslutningar och plocka bort master i närheten. Trådlösa nätverk sänder ut strålning. Likaså master. Frankrike har totalförbud på trådlösa nätverk i sina skolor. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/op/sites/default/files/pub/broschyrer/uppkopplade-barn-2013-webb-3.pdf Andra länder varnar aktivt barn för att använder mobiler. Hos oss säljs det fler mobiler än någonsin till barn i Sverige. Ny forskning från Sverige visar tyd

Skapad: 2013-09-30 Statistik

Lännersta Villaägarförening

Upprop:   Rädda Baggenstäkets  kulturmiljö från sönderexploatering   Detaljplaneförslaget för Lännersta, område W, är utställd för granskning fram till 22 maj. Området har erkänt unika kulturhistoriska värden och klassas som riksintresse. Därför bildas kulturreservatet Baggenstäket för att för framtiden skydda natur- och kulturmiljö på denna historiska plats. "Riksintresset väger alltid tyngst när det gäller områden som är skyddsvärda på grund av sina speciella natur- och kulturvärden och att de

Skapad: 2013-05-10 Statistik

JA till Citymarket till Raseborg

Vi är för en Citymarket i Raseborg. Det är goda möjligheter för staden att utvecklas och skapar mera arbetsplatser till regionen. Kan även gagna de lokala företagen om kundkretsen ökar i regionen.       Olemme Citymarketin puolesta Raaseporiin. Kaupunki saa hyvät kehittymismahdollisuudet ja täten alueelle syntyy enemmän työpaikkoja. Voi myös olla hyväksi paikallisille yrityksille jos alueen asiakaskunta kasvaa.     Här är den senaste debatten. Tässä on viimein keskustelu. http://svenska.yle.fi/a

Skapad: 2013-09-14 Statistik

Högre habersättning

Många arbetstagare på daglig verksamhet har alldeles för låg habersättning. Den har varit på samma nivå sedan 70-talet. Många har bara 6 kr per timme och det känns inte motiverat att jobba för den summan.

Skapad: 2013-07-11 Statistik

Valfrihet I Skolmaten!

Vi är några föräldrar som startat ett Matråd på Olsäterskolan i Forshaga Kommun.Vårt mål med den här namninsamlingen är att visa politikerna att vi är många som brinner för frågan om vad våra barn äter! Det gäller lättprodukterna. Vi vill att det ska finnas ett ALTERNATIV till margarin och lättmjölk, såsom smör och standardmjölk. Vi vill att barnen ska få naturlig mat, inte processad och konstgjord med massor av tillsatser. Nu har frågan varit uppe i Kommunfullmäktige, den 26 mars 2013, och åter

Skapad: 2013-03-28 Statistik

Bygg om väg 72 genom järlåsa

Till invånarna i Järlåsas stora glädje skulle Trafikverket under 2013 efter år av väntan äntligen påbörja ombyggnationen av väg 72. Syftet är att öka trafiksäkerheten, särskilt för barn och oskyddade trafikanter. Idag är det en mardröm att vistas på vägen, men en nödvändighet för de flesta. Våra barn går/cyklar dagligen till skolan och många som pendlar med buss. Få bilister saktar in och släpper över gångtrafikanter vid övergångsställe, vid busshållsplatserna finns inga övergångsställen över

Skapad: 2013-02-06 Statistik

Utvisningen av familjen Zakir Saleh Berhe

Härmed protesterar jag mot beslutet att utvisa familjen Zakir Saleh Berhe - bosatt i Kvissleby, söder om Sundsvall - till Etiopien. Barnen fyller 10 år, 7 år respektive 2 år under 2013, och är samtliga födda och uppväxta i Sverige. Därmed anser jag att beslutet strider mot FN:s Barnkonvention. Min underskrift styrker endast ovanstående, och har inget att göra med familjens asylskäl eller ärendet i övrigt.

Skapad: 2013-01-17 Statistik

GE DEN SVENSKA VARGEN EN CHANS

Skriv under denna lista och hjälp till med att rädda den Svenska och Scandinaviska vargstammen. Är det rätt att skyddsjaga en högdräktig tik med sin partner utan att dessa överhuvudtaget har varit ett hot mot de renägande samer i Idre? Vargarna hade vid något tillfälle befunnit sig inom kalvningsområdet utan att något hänt med renarna. Jakten bedrevs i förebyggande syfte men vi anser att den strider motart o habitatdirektidirektivet: Varg är upptagen i art- och habitatdirektivets (rådetsdirektiv

Skapad: 2012-04-22 Statistik