Högre habersättning

Många arbetstagare på daglig verksamhet har alldeles för låg habersättning. Den har varit på samma nivå sedan 70-talet.

Många har bara 6 kr per timme och det känns inte motiverat att jobba för den summan.