Skolan Tystnar och Bleknar.

"Kultur är framför allt föda och språngbräda för själen - men bidrar också till högre ekonomisk tillväxt i samhället."

Kultur och idrotts minister Lena Adelsohn- Liljeroth

"Att ställa krav i skolan är att bry sig"  Utbildningsminister Jan Björklund

Att minska individuella valet från 300 till 200 poäng och bara ha meritpoäng för språk/matte/natur kurser är att tränga undan de estetiska ämnena framför allt på gymnasium som inte erbjuder estetiska program. Det finns ett tydligt samband mellan kultur och ett demokratiskt samhälle. "Kreativiteten är viktig för EU:s och Europas framtid. Tar man bort de estetiska ämnena från våra elever blir de sämre rustade för den värld de och vi lever i!" har kulturministern tidigare sagt.

Jag har undervisat musik i snart 20 år och ser det som min skyldighet att för politiker och allmänheten tala om att nu händer det som inte får ske. På Norra Real gymnasium kommer det inte finnas musik alls nästa läsår och det är en av stockholms mest attraktiva skolor med ca 1000 elever. Ämnet bild får kämpa för sin överlevnad. Läs mer på min blogg på; www.filippaengellau.com

Välkomna att skriva under alla ni som vill höja era röster och södja våra unga som går GY11 och som "erbjuds" men inte vågar "välja" estetsika ämnen. Att "bry sig" är att säga ifrån när det blir fel!

Denna namnlista ska lämnas till både kultur och utbildningsminister (se ovan) och till press och tidningar!