Buss 55 Rädda våra hållplatser

http://www.beep.se/pix/misc/bus_stop_asotorget.jpgStadsbyggnadskontoret planerar att binda ihop Swedenborgsgatan och Grindsgatan samt dra fram en ny bussgata genom den västra delen av Rosenlundsparken på Södermalm. Det här betyder att den befintliga bussgatan längsmed Hallandsgatan försvinner och att busshållplatserna ÅSÖTORGET (bilden) och SIARGATAN dras in. Vi är många som åker med 55:an och vi vill behålla våra busshållplatser. Håller du med? Skriv under vår namninsamling!

Stöd oss på Facebook: ”Ingen bilväg genom Rosenlundsparken!”