Stoppa avelsspärr på flerfärgade pudlar.

2013-09-11

Till

Svenska Kennelklubben
Centralstyrelse
Annika Klang
163 85 Spånga

 

 

Vi skriver det har brevet med anledning av att Svenska pudelklubben vill sätta avelsspärr på flerfärgade pudlar.

Vi är uppfödare, ägare och människor som helt enkelt bara tycker om de flerfärgade pudlarna och vill att de ska vara godkända. Vi känner att vi tillför något med våra vackra flerfärgade pudlar.

De av oss som föder upp har lagt ner mycket tid och energi på att hitta lämpliga avelsdjur, och även säkrat nästa generation. Allt för att bredda avelsbasen och undvika inavel. Uppfödarna hälsotestar sina avelsdjur enligt SKK:s och SPK:s riktlinjer.

Vi känner stor oro över att SPK vill sätta avelsspärr på flerfärgade pudlar.

Vi frågar oss också vad SPK anser är faran med aveln av flerfärgade pudlar. Vi tycker det är bättre att veta om avelsdjuren bär på anlag för flerfärgat, så att man kan välja bort hundar som har dessa gener, eller använda dem till att förbättra de flerfärgade. Alla tjänar på att veta vad för gener som finns bakom.

I Tyskland, Ryssland, Tjeckien, Ukraina, Ungern och Österrike är Black and tan och Harlekin godkända som nationella färger. Det innebär att de får registreras och även delta i nationella utställningar och placera sig.

I aveln utgår vi från den Tyska Standarden för färgerna. Här följer en kort beskrivning av färgerna:

  • Black and tan: Svart grundfärg med tan markeringar i aprikos över ögonen, på kinderna, insidan av öronen, ”spegel” på bröstet, benen och under svansen. Färgfördelningen ska vara 80% svart och 20% aprikos.
  • Harlekin: Svarta fläckar på vit botten. Huvudet är svart med en vit rand från nosen ner till första halskotan. Idealet är två eller tre svarta fält. Svarta prickar i det vita är inte önskvärt. Färgfördelning 60% vitt och 40% svart.

Ibland händer det att det föds flerfärgade valpar i kullar med solida föräldrar. Detta beror på att anlagen är recessiva och kan ligga dolda i många generationer tills samma anlag finns hos båda föräldrarna. Ibland registreras dessa under den färg de har mest av. Det finns också uppfödare som väljer den ärliga vägen och registrerar som en ogiltig färg.

Om det blir avelsspärr på de flerfärgade pudlarna tror vi att fler uppfödare kommer att registrera under godkänd färg. En del uppfödare kanske väljer att ta bort en flerfärgad valp för att dölja att det finns anlag för flerfärgat i deras linjer. I båda fallen blir konsekvensen att anlagen förs vidare utan att det syns. Tänk på att anlagen kommer från båda föräldrarna, och kan föras vidare till alla valpar de får. Fler kommer att föda upp utan stamtavla och hälsokontroller. SKK kommer att förlora medlemmar eftersom en del kommer att avla utan stamtavla.

Vi har ringt runt till våra sex största djurförsäkringbolag, Agria, IF, Optimal, Sveland, Folksam och Dina försäkringar.  Vi frågade hur en oregistrerad pudel blir försäkrad. Samtliga försäkringsbolag svarade att om det är en pudel så försäkras den som en pudel även om den inte har stamtavla. Men om hunden får ett fel som det finns hälsoprogram på, t ex prcd-PRA på toy- dvärg- och mellan pudel, eller HD på storpudel, täcker inte försäkringen om inte ägaren kan bevisa att föräldradjuren är hälsotestade. Eftersom de försäkras som pudlar påverkar de givetvis statistiken för rasen, och kan på sikt försämra statistiken med påföljden att våra försäkringar blir dyrare. Eftersom en del av underlaget till RAS (Rasspecifika avelsstrategier) baseras på Agrias statistik kan det påverka avelsarbetet för alla uppfödare.

Vår önskan är således att SKK inte bifaller SPK:s ansökan om avelsspärr för flerfärgande pudlar.

Med Vänlig Hälsning.

Marie Dahl, Maylines kennel

Cecilia Westin Hamilton, Kennel Scariff's

Inga Holmberg, Bobbysocks kennel

Marketta Claesson, Kennel Twocolours

Marita Eriksson

Bitte Hogstedt, Kennel Kaseths Inu's

Ulrika Lönngvist Akenine, Kennel Krulltott