Bygg om väg 72 genom järlåsa


Till invånarna i Järlåsas stora glädje skulle Trafikverket under 2013 efter år av väntan äntligen påbörja ombyggnationen av väg 72. Syftet är att öka trafiksäkerheten, särskilt för barn och oskyddade trafikanter.
Idag är det en mardröm att vistas på vägen, men en nödvändighet för de flesta. Våra barn går/cyklar dagligen till skolan och många som pendlar med buss.
Få bilister saktar in och släpper över gångtrafikanter vid övergångsställe, vid busshållsplatserna finns inga övergångsställen över huvud taget. Detta gör att vi i ljus som mörker tvingas gå på fel sida av vägen. Att komma över i rusningstid är en omöjlighet. Trafikmängden beräknas till 4500-5400 fordon/dygn.

Idag är vägen dessutom väldigt bred, ca 10-12 meter och eftersom det är raksträcka genom hela Järlåsa upplever inte de förbipasserande det som ett samhälle och håller ofta högre hastighet. På grund av bredden och raksträckan är omkörningar mitt i samhället ofta förekommande.

Precis som Trafikverket avser, vill vi få en tryggare trafikmiljö. Vi värnar om vår säkerhet och våra barns liv.

På grund av en överklagan är ombyggnationen nu uppskjuten. Ska det behöva ske en dödsolycka innan man förstår hur illa det är? Ska ett fastighetsbolag som äger en öde byggnad styra över vår dagliga miljö och säkerhet? Nu gör vi våra röster hörda mot denna orättvisa!
www.facebook.com/jarlasavagen