Utvisningen av familjen Zakir Saleh Berhe

Härmed protesterar jag mot beslutet att utvisa familjen Zakir Saleh Berhe - bosatt i Kvissleby, söder om Sundsvall - till Etiopien. Barnen fyller 10 år, 7 år respektive 2 år under 2013, och är samtliga födda och uppväxta i Sverige. Därmed anser jag att beslutet strider mot FN:s Barnkonvention. Min underskrift styrker endast ovanstående, och har inget att göra med familjens asylskäl eller ärendet i övrigt.