2013 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Flytta ut godstrafiken från Lommabanan

Skapad: 2013-06-20 Statistik

Mindre barngrupper

Skapad: 2013-04-14 Statistik

Öppet brev till tidningen Hundsport samt dess ansvariga utgivare

Skapad: 2013-12-16 Statistik

Vi är emot negativ exploatering av Odensala

Skapad: 2013-02-02 Statistik

Demokrati i Söderhamn

Skapad: 2013-02-03 Statistik

Rädda Oskarskolans Framtid!

Skapad: 2013-05-02 Statistik

Inrätta ett offentligt register för dömda pedofiler

Skapad: 2013-03-15 Statistik

Medelklassupproret

Skapad: 2013-09-19 Statistik

Vi som vill ha belysning på Hässelbys fotbollsplaner i höst!

Skapad: 2013-10-23 Statistik

Avbryt avstängningen av Atbin och Iraj!

Skapad: 2013-03-05 Statistik

Hemmingsmark

Skapad: 2013-06-03 Statistik

Kulturskolan ska vara hel.

Skapad: 2012-12-22 Statistik

Hundupproret mot SKK.s rovdjurspolicy.

Skapad: 2012-06-16 Statistik

Värna om Boendemiljön i Slaka! (Linköping)

Skapad: 2013-08-24 Statistik

JA till asylboende i Gusselby!

Skapad: 2013-10-11 Statistik

mffmr

Skapad: 2013-12-01 Statistik

Skinnarvikskiosken

Skapad: 2013-09-07 Statistik

Stoppa utvisningen av Shima och Kousha till en säker död i Iran

Skapad: 2012-03-29 Statistik

Bevara beachvolleyplanen i Ellös!

Skapad: 2013-06-12 Statistik

Djuraffärer bör införa ägarkontrakt vid försäljning av djur!

Skapad: 2013-03-10 Statistik