2013 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

NEJ till större barngrupper i Uppsalas kommuns förskolor!

   

Skapad: 2013-04-17 Statistik

Flytta ut godstrafiken från Lommabanan

Till kommunstyrelsen (Kopia skickas till medier)   Angående planprogram för Stationsområdet Lomma och den planerade ökade tågtrafiken på Lommabanan. Överallt i landet byggs leder runt tätorterna för att minska störningar från buller, föroreningar och risken för olyckor. I Lomma får dock halvkilometerlånga godståg köra i hög hastighet rakt igenom villaområdena. Störningarna för de omkringboende är stora. Vi boende vänder oss därför kraftigt mot all planerad ökning av trafiken. Den utökning som pl

Skapad: 2013-06-20 Statistik

Mindre barngrupper

Vi vill ha minskade barngrupper i Uppsala kommuns förskolor och resten av Sverige. För åldrarna 1-3 år bör gruppstorleken ALDRIG överskrida 10-12 barn och för åldrarna 3-5 aldrig över 15 barn!

Skapad: 2013-04-14 Statistik

Öppet brev till tidningen Hundsport samt dess ansvariga utgivare

Uppfödare och pudelägare som är medlemmar i Svenska Pudelklubben, Svenska Kennelklubben och därmed FCI ställer sig frågande till hur Svenska Kennelklubben bortser från det enda rättesnöre, dvs rasstandarden, som finns för att uppfödare ska kunna föda upp rastypiska hundar. I senaste Hundsport kan man se en halvsidesannons med flerfärgade pudelbesläktade hundar som idag inte är godkända enligt gällande rasstandard. FCI har gått ut med en uppmaning till samtliga medlemsländer att inte godkänna avk

Skapad: 2013-12-16 Statistik

Vi är emot negativ exploatering av Odensala

Vi protesterar mot den negativa exploatering av Odensala som Östersunds kommun vill genomföra enligt Översiktsplanen. Översiktsplanen föreslår omfattande byggnationer av flerfamiljshus i det populära naturområde som avskiljer stadsdelarna och i dagsläget nyttjas till friluftliv och rekreation, samt öppnande av bussgatan till Torvalla (och sannolikt vidare till Söder via Odensala). Genomförande av planerna skulle göra ett nu lugnt och barnvänligt område till en genomfartsled och medföra att vä

Skapad: 2013-02-02 Statistik

Demokrati i Söderhamn

Undertecknade är väljare som på olika sätt försöker värna om och bidra till utvecklingen i Söderhamns kommun. Att kommunledningen inte oroas av bristen på öppenhet och demokrati i kommunen oroar oss mycket. Vi tror alla att det finns mycket sanning i den bild som kommer fram i Söderhamnskurirens granskning av kommunen som arbetsgivare (http://helahalsingland.se/soderhamn/1.5528952-en-affar-med-bara-forlorare). Kunniga och påstridiga befattningshavare manövreras ut och andra tjänstemän skräms där

Skapad: 2013-02-03 Statistik

Rädda Oskarskolans Framtid!

Oskarskolans framtid är hotad. Politiker och skolledning planerar att på sikt avveckla skolan. Oskarskolan är navet på Oscarshem, ett bostadsområde som växer och där fler barn flyttar in hela tiden. Vi vill inte förlora möjligheten att kunna välja en liten skola med stora gröna lekytor som är ett tryggt första steg in i skolvärlden! Vi vill med den här namninsamlingen uppmana alla att istället bevara Oskarskolan. Skriv på och var med om att rädda Oskarskolan!  

Skapad: 2013-05-02 Statistik

Inrätta ett offentligt register för dömda pedofiler

Se till att skriva under och dela med er av detta. Så kanske politikerna kan se hur många som vill ha ett offentligt register på dömda pedofiler som i USA.   Vi gör ju allt vi kan för att skydda barnen.   Besök vår Facebook sida!   https://www.facebook.com/pages/Inr%C3%A4tta-ett-offentligt-register-f%C3%B6r-d%C3%B6mda-pedofiler/140949522632418

Skapad: 2013-03-15 Statistik

Medelklassupproret

Vi vill INTE ha regeringens femte jobbskatteavdrag.Vi vill hellre se satsningar på den gemensamma välfärden.

Skapad: 2013-09-19 Statistik

Vi som vill ha belysning på Hässelbys fotbollsplaner i höst!

  Detta upprop startade av fotbollsföräldrar i Hässelby som har många barn spelade i Hässelby SK men även Brommapojkarna . Uppropet gäller dock hela Stockholms Stad då det är Idrottförvaltningen som sitter på beslutet. ********************************************** Beslutat i år är att endast bokningsbara planer i Stockholms Stad kan bli belysta om man bokar och betalar för dem. I Hässelby är det endast Hässelbygårds Bollplan som är bokningsbar och den bollplanen är bokad för organiserad träning

Skapad: 2013-10-23 Statistik

Avbryt avstängningen av Atbin och Iraj!

Den 25 februari blev arbetsplatsombudet Atbin Kyan samt den pedagogiska vägledaren Iraj Yekerusta avstängda från sina arbeten på ett kommunalt LSS-boende i Partille med omedelbar verkan, på grund av ett brev där Atbin Kyan framförde sina åsikter om ledningen och om kommunens funktionshinderpolitik. Åsikter som många av hans kolleger delar. Iraj Yekerustas avstängning skedde genom rasistiska påhopp genom att Iraj gjordes ansvarig för sin "landmans" åsikter. Dessa avstängningar strider mot gälland

Skapad: 2013-03-05 Statistik

Hemmingsmark

Jag protesterar mot Piteå Kommuns/Skolstrukturutredarnas förslag att lägga ner Hemmingsmarks Skola!

Skapad: 2013-06-03 Statistik

Kulturskolan ska vara hel.

Linköpings kommunpolitiker har fattat ett beslut att vidga privatiseringsarbetet och att testa att konkurrensutsätta kulturen i Linköping. Det innebär att det är Kulturskolan som drabbas då Kultur- och fritidsnämnden, på uppdrag av kommunfullmäktige beslutat att flytta över Kulturskolans verksamhet för dans och teater till en privat aktör, Folkuniversitetet i Linköping. Detta får inte hända. En otroligt bra och väl fungerande helhet och gemensam kulturverksamhet splittras! Alla ni som stöder. S

Skapad: 2012-12-22 Statistik

Hundupproret mot SKK.s rovdjurspolicy.

Svenska kennelklubben ställer sig bakom svenska jägareförbundets rovdjurspolitik vilken i princip innebär total utrotning av varg.Ställ svenska kennelklubben mot väggen och kräv att rovdjurspolicyn ändras till en mer djur och miljövänlig sådan och att offentlig avbön göres.

Skapad: 2012-06-16 Statistik

Värna om Boendemiljön i Slaka! (Linköping)

BEVARA DEN LANTLIGA MILJÖN OCH DEN GENUINA TRYGGHET VI HAR I SLAKA! I Slaka bor engagerade människor som aktivt har sökt sig till en trygg och naturlig lantlig miljö med natur- och kulturmiljöspår från 10.000 år tillbaka och med cykelavstånd till både staden, universitetet och Mjärdevi Science Park. Vi värnar om våra barns trygghet i skolan och på fritiden. Idag rör sig barnen säkert och tryggt i Slaka samhälle och de kan med kollektivtrafiken ta sig till och från stan under hela sin uppväxt. De

Skapad: 2013-08-24 Statistik

JA till asylboende i Gusselby!

Ja till ett asylboende i Gusselby. Det är något att stoltsera med, att vi hjälper folk i nöd. Alla har ett värde och alla har rätt att få ha tak över huvudet,rent vatten och värme. Dessutom är detta ett asylboende. Dessa människor bor enbart här tills de får besked om de får stanna eller ej. Så farligt är det inte.

Skapad: 2013-10-11 Statistik

mffmr

Varför en marsch frågar sig nog många och det beror på att vi dagligen kan läsa i medierna om hur funktionshindrade får det allt svårare i dagens samhälle. Att kunna få leva sina liv i full samhällsgemenskap som konventionen om mänskliga rättigheter föreskriver att vi har rätt till Myndighetsverige skall vara den garant som skall garantera oss ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap, men dessvärre så är det vår största motståndare till att vi faktiskt får leva det fullvärdiga livet genom

Skapad: 2013-12-01 Statistik

Skinnarvikskiosken

ETT VINTERFIK I SKINNARVIKSPARKEN   Skinnarviksparken är lika vacker och välbesökt på vintern som på sommaren. Livet och rörelsen pågår i Skinnarviksparken året om – på vintern är det dessutom en plats för pulkaåkande barnfamiljer. Vi som startade Skinnarvikskiosken bor själva i området och har sedan starten 2010 fått återkommande önskemål från andra boende i stadsdelen att hålla kiosken öppen några helger under vinterhalvåret också. Nu vill vi visa att vi har stadsdelens medborgare med oss i de

Skapad: 2013-09-07 Statistik

Stoppa utvisningen av Shima och Kousha till en säker död i Iran

(English version below!)Enligt utlänningslagen kap 12, § 1, får man aldrig utvisa en person till ett land där personen befarar att "straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning". Detta skulle även gå emot FN:s konvention mot tortyr, som Sverige undertecknat.Detta är dock vad Migrationsverket just nu håller på att göra med vår vän Shima Maniee och hennes son Kousha från Iran, som för tillfället bor i Uppsala.

Skapad: 2012-03-29 Statistik

Bevara beachvolleyplanen i Ellös!

Under en längre tid så har det pratats om att beachvolleyplanen nere vid badplatsen i Ellös skall tas bort, pga av att boende i dom nybyggda lägenheterna strax intill och på området tycker att det är störigt och farligt att sitta ute på altanerna. De flesta av dessa lägenheter är byggda efter att planen låg där, alltså så miljön är oförändrad sedan dom flyttade in. I nuläget så går den inte att använda då kommunen har bett Morlanda goif som är den förening som ansvara för den, att ta hand om nät

Skapad: 2013-06-12 Statistik