Hemmingsmark

Jag protesterar mot Piteå Kommuns/Skolstrukturutredarnas förslag att lägga ner Hemmingsmarks Skola!