mffmr

Varför en marsch frågar sig nog många och det beror på att vi dagligen kan läsa i medierna om hur
funktionshindrade får det allt svårare i dagens samhälle.

Att kunna få leva sina liv i full samhällsgemenskap som konventionen om mänskliga rättigheter föreskriver att vi har rätt till Myndighetsverige
skall vara den garant som skall garantera oss ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap, men dessvärre så är det vår största motståndare
till att vi faktiskt får leva det fullvärdiga livet genom att man har satt upp en massa olika begränsningsregler av dom mest skiftande slag.

För att förhindra oss från vår rätt till full samhällsgemenskap man begränsar vår rörelsefrihet på sådana sätt att vi blir fångar i våra egna hem, och då kan
vi inte heller fullgöra våra demokratiska skyldigheter såsom att rösta i allmänna val och vi kan inte heller engagera oss i olika sammanslutningar bara för
att vi inte får den för oss absoluta hjälpen vi behöver för att kunna vara aktiva medborgare.

Detta handlande från myndighetssverige är helt oacceptabelt och därför behövs det någon som påtalar om hur det verkligen förhåller sig för funktionshindrade i dagens samhälle och det har vi för avsikt att vara genom att vi kommer att hålla tummen i ögat på myndighetssverie och hela tiden på tala dom brott mot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade som gäller i Sverige sedan 2009-01-14