Värna om Boendemiljön i Slaka! (Linköping)

BEVARA DEN LANTLIGA MILJÖN OCH DEN GENUINA TRYGGHET VI HAR I SLAKA!

I Slaka bor engagerade människor som aktivt har sökt sig till en trygg och naturlig lantlig miljö med natur- och kulturmiljöspår från 10.000 år tillbaka och med cykelavstånd till både staden, universitetet och Mjärdevi Science Park.

  • Vi värnar om våra barns trygghet i skolan och på fritiden. Idag rör sig barnen säkert och tryggt i Slaka samhälle och de kan med kollektivtrafiken ta sig till och från stan under hela sin uppväxt. De flesta hushållen i Slaka samhälle består idag av barnfamiljer, i merparten av dem jobbar båda föräldrarna under dagarna, vilket gör att det nästan inte finns några vuxna som rör sig i samhället under dagtid, om något skulle inträffa är de vuxna alltså långt borta och barnen är själva.
  • Vi ifrågasätter kommunens planer och ansvarstagande då man i detta ärende inte gjort någon risk- och konsekvensanalys för Slaka samhälle, med en skola och fyra förskolor, beträffande det planerade boendet för personer med funktionsnedsättning och/eller annan problematik (psykiskt sjuka med missbrukarproblematik) i Lilla Åby.
  • Vi vill bevara Lilla Åbys gårdsmiljö som har ett kontinuitets- och upplevelsevärde. Gården är idag komplett och välbevarad och visar på samhällshistoriska värden. Lilla Åby var en boplats redan på järnåldern.

 

Engagerade Slakabor genom - AKTIONSGRUPP SLAKA

AG.Slaka@gmail.com