Avbryt avstängningen av Atbin och Iraj!

Den 25 februari blev arbetsplatsombudet Atbin Kyan samt den pedagogiska vägledaren Iraj Yekerusta avstängda från sina arbeten på ett kommunalt LSS-boende i Partille med omedelbar verkan, på grund av ett brev där Atbin Kyan framförde sina åsikter om ledningen och om kommunens funktionshinderpolitik. Åsikter som många av hans kolleger delar. Iraj Yekerustas avstängning skedde genom rasistiska påhopp genom att Iraj gjordes ansvarig för sin "landmans" åsikter. Dessa avstängningar strider mot gällande lagar och avtal, i synnerhet mot lagen om meddelarfrihet.

Dessa olagliga avstängningar är en stor belastning på personalens psykosociala arbetsmiljö, drabbar den pedagogiska strukturen och kommer därmed påverka de boendes livskvalité.

Vi kräver att Irajs och Atbins avstängningar avbryts omedelbart och att Partille kommun framför en formell och offentlig ursäkt till de avstängda.


Stödgruppen för Atbin och Iraj    Kontakta namninsamlingens skapare