Skinnarvikskiosken

ETT VINTERFIK I SKINNARVIKSPARKEN

 

Skinnarviksparken är lika vacker och välbesökt på vintern som på sommaren.

Livet och rörelsen pågår i Skinnarviksparken året om – på vintern är det dessutom en plats för pulkaåkande barnfamiljer.

Vi som startade Skinnarvikskiosken bor själva i området och har sedan starten 2010 fått återkommande önskemål från andra boende i stadsdelen att hålla kiosken öppen några helger under vinterhalvåret också.

Nu vill vi visa att vi har stadsdelens medborgare med oss i detta.

Vi vill att Skinnarvikskiosken ska få tillstånd att stå på den här platsen även på vintern