Rädda Oskarskolans Framtid!

Oskarskolans framtid är hotad. Politiker och skolledning planerar att på sikt avveckla skolan. Oskarskolan är navet på Oscarshem, ett bostadsområde som växer och där fler barn flyttar in hela tiden. Vi vill inte förlora möjligheten att kunna välja en liten skola med stora gröna lekytor som är ett tryggt första steg in i skolvärlden!

Vi vill med den här namninsamlingen uppmana alla att istället bevara Oskarskolan.

Skriv på och var med om att rädda Oskarskolan!

 


Petra Elandersson    Kontakta namninsamlingens skapare