Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2015 Hela tiden PetitionsnamnSkapad
5 040 12 070 No more Thyroid Madness
Levaxin (synthetic T4) is medicine we thyroid disease offered and many patients are doing very well on it but, there are also many who do not regain their health with Levaxin, which is a synthetic hormone, but feel very bad with persistent symptoms of hypothyroidism or hyperthyroidism. I want this to be illuminated in the medical treatment! These people are today without the help and medicine,...
2013-11-11
5 040 12 070 Stoppa sköldkörtelskandalen
Levaxin är medicinen vi med sjukdom i sköldkörteln erbjuds och många patienter mår alldeles utmärkt på den men, det finns även många som inte återfår sin hälsa med Levaxin,som är ett syntetiskt hormon, utan mår mycket dåligt med kvarstående symtom av hypotyreos eller hypertyreos. Jag vill att detta ska belysas inom läkarvården! Dessa människor står idag utan hjälp och medicin, trots att alternati...
2013-11-11
5 021 5 021 Låt huset i Skänninge få behålla sin färg (Stängd)
Låt detta hus i Skänninge få behålla sin färg http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/bernth-maste-mala-om-sitt-hus...
2015-03-24
4 790 5 064 Stoppa ombyggnaden av gamla E4 i Sundsvall
Denna proteslista avser ombyggnationen i Sundsvall där man vill ta bort 1 körfält på vardera sida och göra 1-filigt och en massa annat i stan....
2015-11-23
4 293 4 298 För ett värdigt boendealternativ åt de hemlösa romerna i Malmö!
Till: Kommunstyrelsen/Malmö Stad och Polisen *** Vräkningen genomfördes den 3 november och Sorgenfrilägret jämnades med marken. Namninsamlingen fortsätter - till stöd för ett värdigt boendealternativ åt de hemlösa romerna i Malmö! ***   Måndag den 2 november planerar Malmöpolisen att påbörja vräkningen av det läger som sedan ett år tillbaka växt fram i stadsdelen Sorgenfri i centrala Malmö. Me...
2015-10-24
4 184 4 197 SD talar inte å mina vägnar!
SD kommer via flygblad i utlandet att måla upp en bild av Sverige som ett land som inte välkomnar de som flyr från krig och misär. SD målar upp en bild av ett Sverige där vi stänger dörren för den utsatte. Vi är många svenskar som inte delar den människosynen. Skriv under för att visa att du hedrar ett Sverige där medmänsklighet och värme är självklart! Med många underskrifter och delningar väcker...
2015-10-15
3 972 4 084 Statement against austerity politics
The Finnish government must cancel the proposed budget cuts or resign   The current government of Finland intends to make cuts of three billion euros in total in the education sector during its time in power. These cuts are targeted at early childhood education and kindergartens, elementary and vocational schools, universities and universities of applied sciences. The idea behind budget cuts targe...
2015-11-11
3 972 4 084 Kannanotto leikkauspolitiikkaa vastaan
Suomen hallituksen on peruttava leikkaukset tai erottava Suomen istuva hallitus aikoo leikata koulutuksesta hallituskautensa aikana yhteensä kolme miljardia euroa. Nämä leikkaukset kohdistuvat varhaiskasvatukseen, perus- ja ammattikouluihin sekä yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Koulutukseen kohdistuvien leikkausten taustalla on ajatus koulutuksesta välineenä kilpailukyvyn lisäämisessä sen...
2015-11-11
3 972 4 084 Ställningstagande mot nedskärningspolitiken
Finlands regering måste återkalla nedskärningarna eller avgå Den sittande regeringen i Finland ämnar under sin regeringsperiod   skära ner allt som allt tre miljarder euro i utbildningssektorn.   Nedskärningarna riktar sig mot småbarnsfostran och dagvård, grund- och   yrkesskolor samt universitet och yrkeshögskolor. Bakom nedskärningarna   i utbildningen ligger tanken om utbildning som ett verkt...
2015-11-11
3 912 4 008 Lagstadga om 1,5 meter mellan cyklister och motorfordon
...
2015-04-30
Facebook