Upprop för att omedelbart öka den svenska flyktingkvoten

Sverige erbjuder flyktingar en fristad men nästan alla tvingas riskera livet för att ta sig in i Europa först. Men det finns andra vägar. Regeringen har en möjlighet att öka flyktingkvoten, från ofattbart låga 1 900 personer per år (en siffra som inte har höjts till 2015 trots den humanitära krisen).

 

Kvoten utgörs av flyktingar som i samarbete med UNHCR kan beredas skydd i Sverige utan att behöva ta den livsfarliga vägen över Medelhavet. 

 

Under budgetåret 1993/1994, med anledning av kriget på Balkan, höjdes den svenska flyktingkvoten till 7800 personer. En höjning måste göras igen, som svar på den humanitära kris som sedan 2011 pågått i Syrien.

 

Människor ska inte behöva dö på vägen hit. Nog nu. Vi uppmanar regeringen att markant höja flyktingkvoten, och sedan påbörja arbetet med att förbereda för humanitära visum.

 

Att söka asyl är en mänsklig rättighet och vi som nation måste låta våra medmänniskor utnyttja den utan att först riskera livet.