För ett värdigt boendealternativ åt de hemlösa romerna i Malmö!

Till: Kommunstyrelsen/Malmö Stad och Polisen

*** Vräkningen genomfördes den 3 november och Sorgenfrilägret jämnades med marken. Namninsamlingen fortsätter - till stöd för ett värdigt boendealternativ åt de hemlösa romerna i Malmö! ***
 
Måndag den 2 november planerar Malmöpolisen att påbörja vräkningen av det läger som sedan ett år tillbaka växt fram i stadsdelen Sorgenfri i centrala Malmö. Med hjälp av inkallade styrkor från hela södra Sverige är över 400 poliser aktiverade för de fyra dagarnas arbete det beräknas ta att tömma lägret på dess invånare - 150 fattiga rumänska romer som ska köras bort, utan att erbjudas något alternativ. Vi kräver att avhysningen stoppas tills att ett värdigt alternativ finns!


Med miljöhänsyn som svepskäl har myndigheterna gjort en avhysningsplan och samverkat för att återigen ställa fattiga romer i Sverige på bar backe. Från styrande politiker både lokalt och nationellt råder i bästa fall tystnad, i värsta fall uppmaningar från ministrar om att inte ge pengar eller stöd och att istället underlätta avhysningar. Resultatet i Malmö kommer bli samma som redan är verklighet i Stockholm och många andra svenska städer - ett liv i ständig rörelse där man blir bortkörd från plats till plats. Därmed fortsätter det svenska samhällets systematiska förtryck av det romska folket som nu pågått i över 500 år.

Statliga kommissioner, ursäkter, prisutdelningar eller det faktum att romer sedan år 2000 är erkända som en nationell minoritet i Sverige verkar inte förhindra att historien återupprepar sig. Så sent som förra året publicerades det en vitbok över den svenska statens förtryck och diskriminering av det romska folket. Vår skamliga historia som innehåller bland annat tvångssteriliseringar, utvisningar, avhysningar av tältläger, hatbrott, förnekande av skolgång och polisregistreringar av barn och oskyldiga. Men av detta är det bara steriliseringarna som faktiskt tillhör historien - resten fortsätter i samma anda och med samma retorik när nu Europas romer återigen söker sig till Sverige undan förföljelser och ekonomisk kris i de länder de är födda.

Men Sveriges och EUs ansvar är ännu tyngre idag, då det är den politik som har ordinerats Rumänien och Bulgarien - med en förödande nedläggning av ländernas industrier och samhällsägda jordbruksproduktion - som har bidragit till romernas nuvarande extrema utsatthet. Bara i Rumänien har fem miljoner jobb, av totalt nio som fanns 1990, försvunnit på 20 år. Svenska regeringar har unisont stött och fortsätter stödja denna samhällsomvandling, som drabbat romerna skoningslöst, men är inte beredda att ta hand om de som flyr från fattigdomen den skapat. Att enbart skicka pengar till de korrupta regeringarna i dessa länder, också ökända för sin utbredda antiziganism, kommer med stor sannolikhet inte lösa romernas utanförskap.

Om man delar upp romer efter medborgarskap eller kallar dem “utsatta eu-medborgare” så ignorerar man det faktum att den romska kampen för rättvisa sträcker sig över nationsgränser. Det handlar inte om utsatta individer. Det handlar om en utsatt och diskriminerad europeisk folkgrupp.
När inte Sverige ger de rumänska romerna som söker sig hit stöd och möjligheter att sig ur utanförskapet, bidrar detta till att förpassa dem till ett liv där nöden är lag och man gör det som krävs för att överleva - ett liv utanför systemet. Det kommer alltid att vara enkelt att beskylla och kriminalisera romerna när ett liv under dessa förutsättningar gör alla aspekter av deras tillvaro olaglig. Detta är de fattiga romernas realitet. En realitet som vi inte kan blunda för. En realitet vi alla har ett ansvar för.

Vi kräver att de svenska myndigheterna inte upprepar historien. Vi har ett ansvar, både mot de romer som är svenska medborgare och de romer som idag söker sig till Sverige i flykt från fattigdom, svält och rasism.

Sorgenfrilägret i Malmö är det största i Sverige och hur man väljer att agera här kommer att skicka en tydlig signal till hela landet om hur samhället ser på den här frågan. Vi vädjar till berörda myndigheter och politiker att inte tvinga människor till ett liv på gatan när det finns konkreta förslag som frivilligorganisationer är beredda att driva. Vi uppmanar er att välja konstruktiva alternativ framför våld, hemlöshet och fortsatt fördrivning.

Vi kräver omgående:
-att kommun och polis samverkar så att avhysningen skjuts upp tills en alternativ boplats, ett värdigt alternativ, kan erbjudas
-att Malmö Stad sätter mark och resurser till förfogande för en temporär boplats att drivas av romer och frivilligorganisationer tillsammans

Bryt tystnaden!
Stöd romernas kamp för rätten till ett bättre liv!
Ingen avhysning utan ett värdigt alternativ!

-★-

Uppropet har startats av Nätverket för Romers Rättigheter - men många fler organisationer, grupper och personer står bakom. Hör gärna av dig om din organisation eller grupp vill stå bakom uppropet!Stad Solidar
Solidaritet med EU-migranter
Romska Kulturcentret i Malmö
Romska Ungdomsförbundet
Kontrapunkt/Föreningen Kontrakultur
Allt åt Alla Malmö
Romers och resandes förening i Blekinge
Föreningen RUNG
Latinamerikagrupperna Skåne
Vänsterpartiet Malmö
F! Malmö
Nätverket för Romska Eu-migranter
European Roma Network
Roma London BG
Gypsy Council/Romano Ekhipe
HEM, föreningen för hemlösa EU-migranter

-

Nätverket för Romers Rättigheter är ett nystartat nätverk med bas i Malmö.
Vi har akut samlats för att försvara de romska eu-medborgarnas rättigheter och kamp för ett värdigt liv i Malmö. Vi vill med gemensam styrka verka för alla romers rättigheter i Sverige, oberoende av nationalitet.


Nätverket för Romers Rättigheter    Kontakta namninsamlingens skapare