Skriv under för bättre Psykiatrisk vård i Sverige

Den psykiatriska vården är idag ett stort skämt, vi är många personer som har psykisk ohälsa och som inte får den hjälpen som vi behöver. Det är väldigt många i Sverige som söker sig till en psykiatriska akuten, några få personer får hjälp med inläggning medan resten blir hemskickade igen utan någon hjälp alls.

De som blir hemskickade utan hjälp gör ofta självmordsförsök, börjar ta droger för att lätta på den psykiska smärtan de känner, eller i bästa fall söker sig till sin öppenmottagning igen för att få bättre hjälp. Men där är det oftast svårt att få rätt hjälp för personalen där är så överbelastade. Ofta skriver läkarna ut mediciner till patienten över telefon för att de är så fullbokade på besökstiderna att det helt enkelt inte finns tid att ta emot patienten, det vill säga de skriver ut nya mediciner utan att ha träffat patienten och fått en ordentlig uppfattning av hur patienten mår.

 

Och angående de få som blir inlagda på en slutenvårdsavdelning så får de knappt någon hjälp alls på avdelningen, det är mer förvaring där. Ibland skrivs det ut flertalet tunga mediciner för att patienterna ska vara så lätthanterliga som möjligt, men oftast så får patienterna prova flera av mediciner men inget funkar för dem, så då blir det en eller flera nya mediciner som får provas, eller som det är för mig bland annat, vi som har en medicin som funkar, iallafall lite, men som skulle behöva en höjning på medicinen för att kunna få full effekt, vi får istället sänkta doser eller läkare som ignorerar oss.

Vi blir lovade samtal dagligen, men ibland kan det gå flera veckor innan man får ett samtal med en personal.

Det finns personer som blir bältade nästan varje dag, för att de har panikångest och då är det "smidigare" för personalen att lägga personen i bältessäng några timmar än att bara sitta hos personen tills den är lugn igen.

Vi blir utskrivna trots att läkare, överläkare, skötare och sjuksköterskorna vet att vi är självmordsbenägna och tar första bästa chans till självmord.

Vi skadar oss på avdelningarna i brist på hjälp av bland annat mediciner och samtal, och straffas när vi har skadat oss (till exempel slå i väggar, riva tills man blöder, skära sig etc).

Är det såhär den psykiatriska vården ska vara? 

 

Skriv under på denna insamlingen genom att klicka i "kommer" på evenemanget och var med att förändra hjälpen för alla som får kämpa med psykisk ohälsa men som inte får rätt hjälp!  

 

Allt inom psykiatrin måste förbättras, men här kommer en liten lista med vad som borde prioriteras först:

 

• Högre löner och bättre standard för personalen.

 

• Mer utbildad personal på avdelningarna.

 

• Utbildningar om bemötande och så vidare kontinuerligt.

 

• Fler avdelningar då det ofta är så fullt att patienterna får sova i korridoren.

 

• Psykiatriska avdelningar på varje sjukhus.

 

• Fler terapeuter.

 

• Fler psykologer. 

 

• Fler läkare.

 

• Bättre öppenvård så man inte behöver vänta på att få hjälp i flera månader.

 

• Fler center för personer med olika psykiatriska sjukdomar.

 

• Minskad användning av tvångsmedel.

• Att alla i personalstyrkan har utbildning (vilket väldigt många inte har).

 

• Bättre samtal med patienterna som är inlagda.

 

• Vårdplanering med alla patienter.

 

• Vara bättre på att inte bestämma saker över huvudet på patienten.

 

• Börja lyssna på vad patienten har att säga och vad patientens önskemål är gällande vården.

 

Och dela evenemanget samt bjud in era vänner!!

 

Detta kommer att vidarebefordras till politiker samt till tidningar och så vidare! 

 

Länken till petitionen ligger överst i denna beskrivningen. 

 

 

Detta måste få ett slut NU!! / Ammi Sandell och Jennie Copter


Amanda Sandell Roos    Kontakta namninsamlingens skapare