Ditt namn för Öckerö ambulansen 2016

Skriv på för att SU ska ta rätt beslut om Öckerös Ambulans inför 2016 och framtiden. Rätt beslut är att ambulansen får finnas kvar såsom den fungerar idag 2015. Inte så som förslaget ligger inför nästa år!

Skriv under och skicka vidare till vänner att de ska göra detsamma.

Namninsamlingen pågår November månad ut! Kommer att överlämnas till beslutsfattarna på SU i början på December.

Mvh Christina

PS. Glöm inte att bekräfta din underskrift på det mail du får i din inbox.


Christina Ivarsson    Kontakta namninsamlingens skapare