ÖPPET BREV FRÅN EUROPAS FÖRFATTARE

ÖPPET BREV FRÅN EUROPAS FÖRFATTARE TILL EU:S MYNDIGHETER (22 oktober 2015)

 

Skydda upphovsmännen och bevara upphovsrätten!  

 

Låt oss vara ärliga – vi författare förstår inte varför ni till varje pris vill “reformera” upphovsrätten i EU.

Europeiska kommissionen skjuter över målet när den ger sig på upphovsrätten för att kunna skapa en “inre marknad för e-böcker”, eftersom upphovsrätten är en grundförutsättning för att verk ska kunna skapas. Om man försvagar upphovsrätten kväver man e-boksmarknaden innan den är fullt utvecklad. Att försvaga upphovsrätten är detsamma som att utarma litteraturen.

Upphovsrätten hindrar inte verk från att spridas. Tack vare systemet med upplåtelse av rättigheter kan våra verk spridas i alla länder och översättas till alla språk. Om det finns några hinder är de av ekonomisk, teknisk och skattemässig art, och det är monopol, ägarstrukturer och skattebedrägerier som bör angripas!    

Europaparlamentet antog Julia Redas betänkande först efter omfattande ändringar och har därmed tydligt och klart visat hur viktigt det är att slå vakt om upphovsrätten och den kreativa ekonomins sköra balans. Tyvärr lämnades dörren samtidigt öppen för många undantag i upphovsrätten – undantag som kommissionen skulle kunna införa, utvidga, göra obligatoriska och harmonisera på ett sätt som ibland skulle kunna strida mot nationella lösningar som redan uppfyller läsares och andra användares behov.

På vilket sätt gynnas skapandet av fler undantag i upphovsrätten? Och hur många undantag (som gäller arkivering, e-bokslån, undervisning, forskning, digital textsökning, bearbetning, otillgängliga verk och s.k. herrelösa verk (eng. orphan works)) kan man införa utan att undantaget blir regeln och upphovsrätten undantaget?

Upphovsrätten är grundläggande för oss eftersom den ger oss ekonomiska rättigheter och ideell rätt till våra verk.

Upphovsrätten är den grund som vår europeiska litteratur står på, den har gett våra länder ekonomiska tillgångar och skapat sysselsättning, den säkrar finansieringen av nya verk, gör att bokens värdekedja kan upprätthållas och är grunden för våra honorar. Den ger oss möjlighet att skörda frukterna av vårt arbete och är på så vis en förutsättning för vår frihet och vårt oberoende. Vi vill inte tillbaka till mecenaternas epok och inte heller leva av eventuella offentliga understöd, utan vi vill leva av vårt arbete. Att skriva är ett yrke och ingen hobby. 

Upphovsrätten har gjort att boken blivit mer demokratisk under de senaste århundradena, och det är den som nu gör det möjligt att utveckla e-boken och sprida litteratur till ännu fler. Upphovsrätten är ett arv från vårt förflutna men samtidigt ett modernt verktyg som går att anpassa till användningen av ny teknik.

Vi måste sluta ställa författarna och läsarna mot varandra. Litteraturen skulle inte finnas utan författare men vore meningslös utan läsare. Vi författare är helt öppna för att den värld vi lever i förändras och utvecklas. Det är författarna som starkast försvarar rätten till yttrandefrihet, uttrycksfrihet och frihet att skapa. Vi är positiva till utbyte av idéer och kunskap, för det är vårt främsta existensberättigande. Vi är läsare innan vi blir författare.

Vi europeiska författare ber EU:s myndigheter att avstå från att införa fler och mer omfattande undantag från upphovsrätten. Försäkringar om någon sorts ”ersättning” kan inte ersätta de inkomster vi får från det kommersiella utnyttjandet av våra verk, och författare lever redan i allt större utsträckning under prekära förhållanden. Vi uppmanar EU:s myndigheter att inte falla för illusionen om att allt ska vara ”gratis”, för de enda som kommer att tjäna på det är stora distributionsplattformar och andra innehållsleverantörer. Vi uppmanar EU:s myndigheter att hjälpa oss att åstadkomma en bättre fördelning av de pengar som betalas för böcker, särskilt när det gäller e-böcker, att förbjuda orimliga villkor i kontrakt och på ett effektivt sätt bekämpa piratkopiering av våra verk.    

Kulturskaparnas frihet och den europeiska kulturens livskraft är också beroende av er.

 

(översatt av Johanna Hedenberg)