Stoppa sköldkörtelskandalen

Levaxin är medicinen vi med sjukdom i sköldkörteln erbjuds och många patienter mår alldeles utmärkt på den men, det finns även många som
inte återfår sin hälsa med Levaxin,som är ett syntetiskt hormon, utan mår mycket dåligt med kvarstående symtom av hypotyreos eller hypertyreos.

Jag vill att detta ska belysas inom läkarvården!


Dessa människor står idag utan hjälp och medicin, trots att alternativ behandling och kunskap finns. Det finns fler godkända mediciner såsom Liothyronin och Naturlig sköldkörtelhormon. Detta känner inte många patienter till, eftersom de flesta läkare inte erbjuder detta! I stället erbjuds dessa patienter endast ssri medel, antidepressiva mediciner eller sjukskrivning. Problemet i dessa fall är att detta inte gör patienten friskare utan många gånger sjukare.

Depressioner i samband med levaxinbehandling kan handla om för dålig omvandling i kroppen till det verksamma hormonet T3. Med för lite T3
hormon i hjärnan minskar serotoninet vilket kan ge depression något läkarna sällan tar i beaktning och som är skälet till att T3 värdet aldrig mäts.


Vår önskan är att:

  • Proverna TSH, Fritt T4, Fritt T3 samt antikroppar (TPO-ak,Tg-ak, TRAK), ska tas på alla som misstänker sjukdom i sköldkörteln.
  • Att hänsyn tas till patientens mående och symptom, och att läkaren inte bara se till TSH värdet eftersom det inte kan avläsas till 100 % på den faktiska mängd av aktivt T3 hormon i cellen, och inte heller avgöra patientens mående.
  • Att man innan Levaxinbehandling, utreda binjurarnas funktion så att tillräcklig mängd kortisol tillverkas i kroppen. Det står klart och tydligt på Levaxin’s produktfakta att man INTE får behandlas med denna medicin om problem med binjurar finns. Utmattade binjurar med låga kortisolvärden klarar inte av att ta hand om levaxinet, utan kan ge svåra symtom. Därför bör detta behandlas först. Idag är det vanligt att kortisolet aldrig kollas av läkare, och många patienter nekas detta med argument som att det är för dyrt.
  • Att utbildningen kring sköldkörtelsjukdom ses över och uppdateras, då den inte förändrats på ca 60 år
  • Âtt vården blir jämlik och icke diskriminerande
  • Egna mottagningar med specialistkunskaper kring alla obalanser kring sköldkörtelsjukdom (Idag får vi inte ens komma till endokrinolog, utan hänvisas till VC, där kunskapenerna sällan räcker till. De flesta remisser till endokrinolog nekas)
  • Mer forskning


Det mest tragiska vi sett när läkare missat detta är att en tonårsflicka dog till följd att denna miss. Detta måste undvikas!

Se detta:

http://www.gotland.se/69880

http://www.bt.se/nyheter/mark/sambon-fick-inte-vard---kvavdes-till-dods-av-forstorad-skoldkortel(3602474).gm


Om medicinen Levaxin inte gör patienten symptomfri och ohälsa kvarstår måste patienten få testa alternativ till Levaxin. Liothyronin(direktverkande T3) eller naturlig grissköldkörtel.

Att alla läkare ska ha samma riktvärden på TSH. Om patienten har 2,5 eller högre i TSH med typiska hypotyreossymtom, bör medicin övervägas, framförallt vid visad autoimmunitet!
http://hypotyreos.info/attachments/083_Diskutabel%20gräns%20för%20TSH-värdet%20vid%20hypotyreos%20-%20artikel%20i%20Primärvårdens%20Nyheter%20nov-09.pdf


Informationen om att gravidas TSH värde ska ligga under 2 måste också bli standard hos ALLA barnmorskor. Annars riskerar vi allvarliga skador på fostret.
De flesta sköldkörtelsjuka har låga järn, B12 och D värden som måste behandlas för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig medicineringen men också för allmäntillståndet. Därför ska prover säkerställa tillfredställande värden på Järndepå/Ferritin,B12 och D vitamin. Dessa bör ligga på OPTIMALA nivåer och inte endast inom referens!

 

INGA FLER DÖDSFALL, LÅT OSS FÅ ETT VÄRDIGT LIV,  LÅT OSS LEVA- INTE BARA ÖVERLEVA!

Se vidare:


http://m.youtube.com/watch?v=1z6RsEHAif8&feature=youtu.be&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D1z6RsEHAif8%26feature%3Dyoutu.be

http://m.youtube.com/watch?v=XEB_rGOWsGU&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DXEB_rGOWsGU

http://www.nt.se/arkiv/2009/06/11/Personligt/5336764/Monica-m%E5r-mycket-b%E4ttre-nu.aspx/default.aspx