2013 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Skolan Tystnar och Bleknar.

"Kultur är framför allt föda och språngbräda för själen - men bidrar också till högre ekonomisk tillväxt i samhället." Kultur och idrotts minister Lena Adelsohn- Liljeroth "Att ställa krav i skolan är att bry sig"  Utbildningsminister Jan Björklund Att minska individuella valet från 300 till 200 poäng och bara ha meritpoäng för språk/matte/natur kurser är att tränga undan de estetiska ämnena framför allt på gymnasium som inte erbjuder estetiska program. Det finns ett tydligt samband mellan kul

Skapad: 2013-04-05

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 144 133
2013 144 133

Skydda våra barn från strålning och använd SLADD!

Vi vill ha säkra skolor/barnomsorg utan strålning. Använd SLADD till alla anslutningar och plocka bort master i närheten. Trådlösa nätverk sänder ut strålning. Likaså master. Frankrike har totalförbud på trådlösa nätverk i sina skolor. http://www.stralskyddsstiftelsen.se/op/sites/default/files/pub/broschyrer/uppkopplade-barn-2013-webb-3.pdf Andra länder varnar aktivt barn för att använder mobiler. Hos oss säljs det fler mobiler än någonsin till barn i Sverige. Ny forskning från Sverige visar tyd

Skapad: 2013-09-30

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 177 169
2013 143 139

Lännersta Villaägarförening

Upprop:   Rädda Baggenstäkets  kulturmiljö från sönderexploatering   Detaljplaneförslaget för Lännersta, område W, är utställd för granskning fram till 22 maj. Området har erkänt unika kulturhistoriska värden och klassas som riksintresse. Därför bildas kulturreservatet Baggenstäket för att för framtiden skydda natur- och kulturmiljö på denna historiska plats. "Riksintresset väger alltid tyngst när det gäller områden som är skyddsvärda på grund av sina speciella natur- och kulturvärden och att de

Skapad: 2013-05-10

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 143 143
2013 143 143

JA till Citymarket till Raseborg

Vi är för en Citymarket i Raseborg. Det är goda möjligheter för staden att utvecklas och skapar mera arbetsplatser till regionen. Kan även gagna de lokala företagen om kundkretsen ökar i regionen.       Olemme Citymarketin puolesta Raaseporiin. Kaupunki saa hyvät kehittymismahdollisuudet ja täten alueelle syntyy enemmän työpaikkoja. Voi myös olla hyväksi paikallisille yrityksille jos alueen asiakaskunta kasvaa.     Här är den senaste debatten. Tässä on viimein keskustelu. http://svenska.yle.fi/a

Skapad: 2013-09-14

Period Alla länder Finland
Hela tiden 160 160
2013 137 137

Högre habersättning

Många arbetstagare på daglig verksamhet har alldeles för låg habersättning. Den har varit på samma nivå sedan 70-talet. Många har bara 6 kr per timme och det känns inte motiverat att jobba för den summan.

Skapad: 2013-07-11

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 204 202
2013 133 133

Valfrihet I Skolmaten!

Vi är några föräldrar som startat ett Matråd på Olsäterskolan i Forshaga Kommun.Vårt mål med den här namninsamlingen är att visa politikerna att vi är många som brinner för frågan om vad våra barn äter! Det gäller lättprodukterna. Vi vill att det ska finnas ett ALTERNATIV till margarin och lättmjölk, såsom smör och standardmjölk. Vi vill att barnen ska få naturlig mat, inte processad och konstgjord med massor av tillsatser. Nu har frågan varit uppe i Kommunfullmäktige, den 26 mars 2013, och åter

Skapad: 2013-03-28

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 133 133
2013 132 132

Bygg om väg 72 genom järlåsa

Till invånarna i Järlåsas stora glädje skulle Trafikverket under 2013 efter år av väntan äntligen påbörja ombyggnationen av väg 72. Syftet är att öka trafiksäkerheten, särskilt för barn och oskyddade trafikanter. Idag är det en mardröm att vistas på vägen, men en nödvändighet för de flesta. Våra barn går/cyklar dagligen till skolan och många som pendlar med buss. Få bilister saktar in och släpper över gångtrafikanter vid övergångsställe, vid busshållsplatserna finns inga övergångsställen över

Skapad: 2013-02-06

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 132 132
2013 131 131

BraUtbildningFörAlla

Upprop för avskaffandet av vinstdrivna skolor i det svenska skolsystemet. Namninsamling för en förändring, för konkreta beslut från politiker, för ett jämlikt skolsystem där ALLA skolor är lika bra. Vi vill ha en lika bra utbildning för alla! Efter införandet av vinstdrivna skolor ägda av aktieföretag i det svenska skolsystemet har utbildningssituationen förvärrats drastiskt. Studieresultaten i alla ämnen, främst i matematik och svenska, har sjunkit markant och segregationen ökat. Klyftorna mell

Skapad: 2013-03-29

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 130 129
2013 130 129

Utvisningen av familjen Zakir Saleh Berhe

Härmed protesterar jag mot beslutet att utvisa familjen Zakir Saleh Berhe - bosatt i Kvissleby, söder om Sundsvall - till Etiopien. Barnen fyller 10 år, 7 år respektive 2 år under 2013, och är samtliga födda och uppväxta i Sverige. Därmed anser jag att beslutet strider mot FN:s Barnkonvention. Min underskrift styrker endast ovanstående, och har inget att göra med familjens asylskäl eller ärendet i övrigt.

Skapad: 2013-01-17

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 129 127
2013 129 127

GE DEN SVENSKA VARGEN EN CHANS

Skriv under denna lista och hjälp till med att rädda den Svenska och Scandinaviska vargstammen. Är det rätt att skyddsjaga en högdräktig tik med sin partner utan att dessa överhuvudtaget har varit ett hot mot de renägande samer i Idre? Vargarna hade vid något tillfälle befunnit sig inom kalvningsområdet utan att något hänt med renarna. Jakten bedrevs i förebyggande syfte men vi anser att den strider motart o habitatdirektidirektivet: Varg är upptagen i art- och habitatdirektivets (rådetsdirektiv

Skapad: 2012-04-22

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 1767 1112
2013 129 91

Överlåt Enebybergs IF:s div 4 plats till FC Djursholm

Under säsongen 2012-13 pågick ett samarbete mellan fotbollsklubbarna Enebybergs IF och FC Djursholm, där klubbarna delade på en division 4 plats. Tanken var att samarbetet skulle leda till att FC Djursholm skulle få ta emot Enebybergs IF's spelplats i division 4 säsongen 2014. Trots avtal och tidigare godkännande från EIFs fotbollsstyrelse och huvudstyrelse valde EIFs medlemmar att rösta nej, vilket innebär att FC Djursholm nu tvingas ner i division 7. Det är mycket beklagligt då FC Djursholm ha

Skapad: 2013-10-24

Period Alla länder Sverige
Hela tiden 128 127
2013 127 126
Facebook