Låt 7-årige Zaki stanna i Sverige där han är född.

Tack för allas stöd! Idag den 19 juni 2014 fick Zaki permanent uppehållstillstånd:)

Zaki är 7 år. Han är född i Sverige. Han har aldrig varit i något annat land än Sverige. Han är statslös. De senaste tre åren har han och hans familj levt gömda i Sverige. Nu är hans fall preskriberat och han har rätt att söka asyl igen. Hans fall är nu i migrationsverkets händer. Zaki har fyra syskon, alla är födda i Sverige utom den äldsta. Familjen är nu inne på sitt tionde år i Sverige men har fortfarande inte fått uppehållstillstånd.

Nu riskerar Zaki och hans familj att bli utvisade. De riskerar att bli utvisade till ett land där barnen inte är medborgare, ett land där barnen inte talar de officialla språket, ett land som tvingade deras föräldrar att fly.

Skriv på och kräv att familjen får stanna i Sverige.

DN-journalisten Ulrika By har följt familjen det senaste året. Läs mer här.