Avkriminalisering

För en folkomröstning om avkriminalisering och taxering av cannabis. Tillsammans kan vi det Svenska folket avgöra genom en folkomröstning om hur vi i Sveriges samhälle vill hålla oss till hur vi ska hantera cannabis frågan i Sverige. Genom denna namninsamling hopppas vi kunna nå den nivå som krävs för att vi ska få en folkomröstning av cannabis i Sverige. Genom detta hoppas vi kunna skapa en reglerad och taxerad handel av cannabis. Där vi vill ta bort den illegala handeln och istället avkriminalisera och taxera. Så att vi på ett rättsligt förhållande till drogen kan utöka vår kunskap om cannabis. Skapa en åldersgräns för rätten att bruka för att hålla minderåriga borta från drogen. Samt skatta den handel som sker.

Må folket avgöra denna fråga!