Häv skolinspektionens beslut att stänga Lundsbergs skola

Imorgon, torsdag, står drygt 200 elever utan skola. Många elever på Lundsberg anser att media gett en orättvis bild av situationen på Lundsberg och känner inte igen sig i det som skrivits. Eleverna på Lundsberg tycker att incidenten med strykjärnet är oacceptabel men den ligger inte till grund för att stänga en hel skola. Undervisningen som bedrivs på Lundsberg är i toppklass och de som har ambitioner får goda möjligheter att uppnå sina mål. Dessutom knyts många viktiga kontaker här varför Lundsberg naturligt blir en mötesplats som ger goda sociala möjligheter. Tromän är till viss del delaktiga i att upprätthålla ordning speciellt då lärare inte alltid finns att tillgå och det fungerar i allmänhet mycket bra, men självklart sker ibland incidenter precis som på alla andra skolor runtom i Sverige. Lärarna har ett ansvar för eleverna och finns tillgängliga under vardagskvällar för att prata om saker som rör såväl skolgång som relationer elever emellan, och då finns möjlighet för yngre elever att ta upp kränkningar så att lärarna i sin tur kan ta itu med dessa. På Lundsberg hyses respekt både elever och elever samt elever och lärare emellan - en respekt som generellt sett saknas idag.

På Lundsberg finns möjligheter att uppnå höga betyg, knyta viktiga sociala kontaker och från Lundsberg får man med sig en sällsynt respekt som i framtiden kan medföra klara fördelar. Från Lundsbergs skola får man med sig en respekt som saknas på många ställen i samhället.

Vi motsätter oss därmed beslutet att stänga Lundsbergs skola.

 

//

 

Many students at Lundsbergs school believes that the swedish media has given an unfair picture of the situation at Lundsberg. Students at Lundsberg thinks that the incidents that has occured are unacceptable, but they do not believe that the solution is to close Lundsberg. The teaching given at Lundsberg is absolutely top class and those with high ambitions have a good opportunity to achieve their goals. Lundsberg also provides good social opportunities and gives the students a chance to create a top class social network. So called "tromän" are somewhat involved in maintaining the order, especially when there are no teachers around. Generally, this works very well, and when incidents take place students have the possibility to turn to a teacher. Teachers are available during weekdays - and the students then have the possibility to speak about the eventual violation so that the teacher can deal with it. On Lundsberg there are opportunities to achieve high grades, establish important social contacts and learn to respect your surroundings.

We oppose hence the decision to close Lundsberg's school.