Folkomröstning om invandring

NAMNINSAMLING
för folkomröstning om invandringspolitiken


http://folkrorelsen.org/wp-content/uploads/2013/03/omrostning.jpgSverige har under de senaste decennierna haft en väsentligt mer omfattande invandring än någonsin tidigare i sin historia. Jämfört med jämförbara länder intar Sverige en extrem tätposition. Alla bör kunna vara överens om att denna invandring sedan 1980-talet i grunden påverkat vårt samhälle:

•  Den demografiska förändringen syns i gatubilden
•  Den återspeglas också i statistik
•  Invandringsrelaterade problem dominerar nyhetsflödet.

Sverige ha blivit "ett mångkulturellt samhälle". Oavsett man finner detta bra eller dåligt kan man var demokrat.
NU måste svenska folket få ta ställning till den fortsatta kursen i invandringspolitiken och i en folkomröstning kunna välja mellan två alternativ:
• JA till en kursomläggning - där svenska intressen sätts i förgrunden.
• NEJ till en kursomläggning - fortsättning av den hittills förda invandringspolitiken.

Nedan skriver du under om du vill att en nationell folkomröstning ska äga rum.

Initiativet är partipolitiskt oberoende.

Läs mer om målen här: http://folkrorelsen.org/namninsamling-om-folkomrostning/

 

Sverige Först är en partipolitiskt oberoede förening.


Rapport från lögnens rike:
http://snaphanen.dk/2013/03/23/sondagskronika-rapport-fran-lognens-rike/


Sverige Först-Värmlandsgruppen    Kontakta namninsamlingens skapare