Fyrverkeriuppror

Det är dags att regeringen gör något åt det faktum att tusentals djur och människor är vettskrämda på grund av pyroteknisk underhållning varje år.

Det är dags att se på miljöeffekterna av I-landsunderhållningen. Och för att inte tala om skada på folk och egendom.

Enligt en undersökning utförd av SLB gjord under milleniumskiftet i bara Stockholm uppskattades att 32 000 kilo fyrverkerier avfyrades och vissa halter av tungmetaller i luften uppgick under denna tidpunkt till 400-500 gånger högre. Lika skrämmande är att 275 kg bly släpptes ut under samma mätningsperiod. Kvicksilver och bly anrikas i organismer och alla typer av utsläpp av dessa är därför miljöbovar.

Källa: http://www.slb.mf.stockholm.se/slb/rapporter/pdf/metaller2000.pdf

Vi har alla ett miljöansvar och ett ansvar gentemot djur och människor som inte kan föra sin egen talan.

De mentalt funktionshindrade, krigsoffer, dementa osv. som ej har möjlighet tala för sin sak ELLER har möjlighet att förstå vad som händer är många livrädda när det smäller. För att inte tala om hundar, katter, fåglar och andra djurarter som inte förstår vad som händer och flyr för sitt liv. Fåglarna blir mycket skrämda av det oväsen raketer för med sig och när luftrummet blir rökigt och lyser upp.

Många djurägare tvingas ge husdjuren lugnande mediciner, åka till ödsliga platser eller tvingas stänga in husdjuren i badrummet med fetvadd i öronen. Allt för att människor i vårt rika land ska få sin underhållning.

Problemet är dock inte att det smäller vid tolvslaget den 31 december, ty detta är åtminstone djurägarna förberedda på och kan lösa (värre är det med vilda djur).

Problemet är att raketer och smällare används flera veckor innan och flera veckor efter sista december. TROTS att det finns en lag om att man måste ha polisens tillstånd för att avfyra dessa. Källa: http://www.polisen.se/sv/Service/Tillstand/Fyrverkerier/

Det krävs tydligare regler och lagar för att skärpa detta faktum och även ökade insatser för att se att det efterföljs. Vi vill se att regeringen tar allvarligt på detta och börjar arbeta för att få detta att fungera.

En motion av Catharina Bråkenhielm har riktats till riksdagen angående detta: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GZ02F%C3%B6225

Djur och människor är rädda och lider, är det värt för några sekunders tillfredsställelse hos den enskilde?