BättreFörskolaISolna

Till kommunalråd Pehr Granfalk,

Vi vill att Solna skall vara en föregångskommun när det gäller förskolan och vill därför protestera mot de besparingar som pågår. Personaltätheten måste öka och barngrupperna minska i Solnas förskolor för att en god kvalitet ska uppnås men också för att garantera en god och säker arbetsmiljö för stora och små.

Vi kräver därför att:

1.    Solna skall ha som ambition att följa Skolverkets rekommendationer rörande barngruppsstorlek, dvs max 15 barn per grupp på tre heltidstjänster.
2.    Vid frånvaro av ordinarie personal skall ersättare finnas. Återinför husvikarien.
3.    Minst 50% av personalen skall vara högskoleutbildad.
4.    Att Solna kommun skapar en vision om en förskola i världsklass.

Tack för din underskrift!

/Nätverket för förädraråd i Solna


Cecilia Gustafsson    Kontakta namninsamlingens skapare