Skriv på för LSS

Till samtliga Ledamöter i Sveriges Riksdag

Protest mot hanteringen av våra rättigheter!!

I TV4:s samhällsprogram Kalla fakta söndagen den 10 november beskrivs hur jurister säljer tjänster som går ut på att kommunerna ska säga nej i LSS-ärenden.

FUB uppmanar ansvarig minister, Maria Larsson, att omgående lägga förslag om en skärpning av LSS så att personer med funktionsnedsättning kan garanteras goda livsvillkor i enlighet med de politiska ambitionerna med lagen.

Vi inom FUB vill att ni, riksdagsledamöter, tar denna uppmaning på stort allvar. Ni kan inte ha undgått att höra protester från FUB och många andra ideella föreningar som företräder personer som har insatser enligt LSS.

LSS är en stark rättighetslag, där den enskilde ska ha inflytande både i handläggningssituationen – dvs när det gäller att få en viss, specifik insats beviljad – men också när man har stöd och service av personal, dvs i själva verkställigheten, säger Barbro Lewin, funktionshinderforskare från Uppsala universitet.

Vi vet att flera av er redan är insatta i de problem som uppdagats under de senaste åren, och ber er nu därför att fortsätta kampen för att LSS återförs till de ursprungliga intentionerna.

Det är viktigt att göra något snarast!

Det är inte långt till nästa val och därför ber vi nu dig och dina partikamrater att svara på detta upprop: Vi vill veta vad ni tänker göra för att få ett slut på urholkningen av LSS!

Det finns en familj och syskon bakom varje individ. En familj och syskon som kanske orkar fortsätta som familj, tack vare att individen får avlösarservice, assistans, kontaktperson, ledsagning eller något annat stöd som just den individen/familjen behöver.

Det blir förödande konsekvenser om inte politiker, tjänstemän och utförare står upp för alla personers mänskliga rättigheter, inklusive de med funktionsnedsättningar!

Återta LSS, så som lagen var tänkt att fungera!

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/styles/artikelbild_full/public/skriv_under_for_lss_0.jpg?itok=O30Fc86C

 

 

 

 

 

 

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/fubs_logotyp_for_webb.jpg

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/klippanlogofinal.jpg

 

 

 

www.fub.se

www.fub.se/klippan