Senaste månadens mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Signature please if you think my kids have to come back home to me

The need of the children would be to live together with their mother.The Social services has forcibly removed my two sons, William and Christian, and separated them in two different foster homes. I'm worried about the well-being of William in the foster home. He is a sensitive child, who has difficulties in handling his feelings, which has resulted in aggressive and explosive behavior. Preschool-staff and other people in his vicinity have brought attention to his behavior, which could be symptom

Skapad: 2022-04-15 Statistik

Utsätt inte våra anhöriga för onödiga risker

Möjlighet till intervju på Konsulatet i Banjul eller Dakar   Personer som söker uppehållstillstånd från Gambia till Sverige hänvisas att kontakta en svensk utlandsmyndighet för att boka tid för ett besök. Det krävs ett personligt besök på utlandsmyndigheten och utredningen kan inte genomföras via telefon, video eller Skype. Sverige har ingen ambassad i varken Gambia eller grannlandet Senegal men däremot konsulat. Detta trots den nära och mångåriga relationen länderna emellan. Våra anhöriga hänv

Skapad: 2022-03-01 Statistik

Nej till planerad bergtäkt/deponi i Kivinge (Håbo kommun)

Hej! Under hösten 2021 kommer ABT Bolagen AB att lämna in ansökan till Mark- och miljödomstolen avseende planerad deponi, bergtäkt, återvinnings- samt vattenverksamhet. Denna namninsamling kommer att bifogas yttrandet till domstolen med ett nej till förslaget i sin helhet. En arbetsgrupp med närboende är igång med faktainsamling, vi har skapat webbsidan habo2030.se och nu en namninsamling då många har reagerat kraftigt och vill påverka. Frågan engagerar bland annat närboende, boende längs med vä

Skapad: 2021-08-25 Statistik

Dra in skadeståndet till den våldtäktsman som fick 840 000 kronor

***** **- **i har fått nästan 1 miljon i skadestånd, efter att blivit dömd till två grova våldtäkter. Denna namninsamlingen är ett försök på att dra in skadeståndet som utdelats till *****. Om du är emot att en våldtäktsman har fått nästan 1 miljon i skadestånd, skriv under. ** A

Skapad: 2021-08-17 Statistik

Avgå Ebba Busch!

Ebba Busch har gått för långt och med tanke på de senaste uttalandet bör de va aktuellt med konsekvenser. Vi har en partiledare som "mer eller mindre" uppmanar svensk polis att skjuta skarpt. Jag är emot all typ av våld men detta är bortom allt vett. Hon är farlig för vår demokrati och enskilda medborgare. SKRIV UNDER OM NI TYCKER ATT KD SKA TA SITT ANSVAR O VÄCKA MISSTROENDEFÖRKLARING MOT EBBA.  Nog får vara nog, hon är INTE lämplig att representera ett parti Sverige....kanske Ungern eller Ryss

Skapad: 2022-04-22 Statistik

SAVE SOIL och vår framtid.

Odlingsmarken vittrar bort.  Organisk innehåll i odlingsmarken minskar för varje år. Vi bara tar och inte ger  tillbaka. Vi närmar oss gränsen där marken dör. Från en död mark kan växter inte ta upp någon näring oavsett hur mycket konstgödsel vi tillsätter. FN prognos är att om 20-30 år kommer vi producera ca 30 % mindre mat än idag . Om vi inte gör något kommer vi knappt kunna få fram mat om 50-60 år.    Vi behöver få beslutsfattare att agera. Det ska vara policy i varje land att det ska vara l

Skapad: 2022-04-05 Statistik

Hantering av skolvalet 2022 i Sollentuna kommun

Vi är många vårdnadshavare i Södersätra (Väsjöområdet) som ifrågasätter Sollentuna kommuns hantering av skolvalet i år 2022. Vi har barn som ska börja förskoleklass till hösten, vilket innebär att vi har valt tre olika skolor inom ramen för skolvalet. De som har fått svar har tilldelats en plats på Rösjöskolan, en skola som inte fanns med bland de valda alternativen. Sollentuna kommun hävdar att de har tilldelat platser utifrån närhetsprincipen och säkerställer att alla bedöms likvärdigt. Utifrå

Skapad: 2022-03-20 Statistik

Upprop för Nybrostrands Tennisklubbs anläggning

Vill ni fortsätta kunna spela padel och/eller tennis samt umgås på anläggningen i Nybrostrand? Genom att skriva under detta upprop så visar du/ni ert stöd för att NTKs anläggning fortsatt ska få finnas kvar på nuvarande plats i Nybrostrand. Vi ber om er mailadress så att vi kan uppdatera er kring vad som händer i frågan. Ange gärna också antal barn under 16 år i er familj, som stöttar NTKs anläggning, i kommentars-fältet. OBS Glöm inte att bekräfta din underskrift i det mail som automatiskt skic

Skapad: 2021-09-14 Statistik

Ge oss poliser och övriga rättsväsendet verktyg för ett tryggare Sverige för alla

Vi poliser känner en tomhet, frustration och vanmakt efter att Andreas mördades i uniform på öppen gata. Det här får inte bli ännu ett våldsdåd som glöms om några veckor medans regeringen debatterar om marknadshyror eller något annat. Detta måste prioriteras så att vi och befolkningen kan gå säkra på våra gator.Det räcker nu.Vi behöver göra något. Vår förhoppning är att fler vill det, genom att skriva under detta upprop.Denna namninsamling är skickad till polisstationer och enheter i hela Sverig

Skapad: 2021-09-04 Statistik

Ja till att Kaftrio ska ingå i läkemedelsförmånen

TLV (tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket), NT-rådet (rådet för nya terapier) och läkemedelsbolaget Vertex ska tillsammans hålla förhandlingar kring en ny medicin som finns att tillgå för patienter med sjukdomen Cystisk fibros, denna medicin är inte bara symtomlindrande utan korrigerar det fel som ger upphov till sjukdomen på cellnivå. I studier finns det ingen annan korrektor som ens är i närheten att fungera så bra som kaftrio gör. 2018 sa TLV äntligen ja till Orkambi efter flera nekanden. O

Skapad: 2020-11-06 Statistik