Arbetsvillkor för lärare i fritidshem

Namninsamling2.jpg

 

Fritidspedagoger, lärare i fritidshem och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem kräver:

 

  • Reglerad planeringstid

Det ska inte vara upp till arbetsgivaren att bedöma behovet av planeringstid för fritidshemsakademiker! Vi vill se en planeringstid om minst 5 timmar per arbetsvecka om 40 timmar, enkom för fritidshemmets uppdrag. För lärare som även undervisar i ämne skall förutsättningarna inte vara sämre än för andra grundlärare avseende planering-, eller uppföljningstid. Utöver detta skall ställtid tillämpas vid övergång mellan verksamheter.

  • Reglerad samverkan med skolan

Samverkan inom offentlig sektor regleras oftast genom avtal som tydliggör ansvar relativt gemensamt mål. Det innebär dock inte att den ena eller andre utför andras arbetsuppgifter. Vi kräver en reglering och förtydligande av begreppet "samverkan" mellan fritidshem och skola för att tydliggöra och avgränsa ansvar. 

  • Ökade krav på den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön måste vara ändamålsenlig för att uppdraget skall kunna genomföras på tillfredställande sätt. Vid analys och systematiskt kvalitetsarbete skall strukturkvalitet (som bla innefattar fysisk arbetsmiljö särskilt tas i beaktande som faktor för huruvida de nationella målen nås eller inte)

  • Högre grad av professionell autonomi

Vi kräver att lärare i fritidshem först och med tydlig självklarhet har fritidshemmets mål,  syfte, och verksamhet i första rummet. Vi anser att fritidshemmets verksamhet är huvuduppdraget och att alla andra arbetsuppgifter måste förhandlas och riskbedömas med hjälp av fackligt stöd. Vi tar avstånd från uppfattningen om att fritidslärarens roll i samverkan med skolan innebär att fritidsläraren skall lämna sina ordinarie arbetsuppgifter för att utföra grundlärarens. Vi anser även att fritidsläraren i samförstånd med sina kollegor skall tolka och utforma uppdraget själva, inte enligt skolors traditioner och nedärvda arbetssätt. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Hadar Nordin lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...